Main Menu
User Menu

373. noční bombardovací letecký pluk [RRRR-RRRR]

373rd Night Bomber Aviation Regiment

373. nočný bombardovací letecký pluk

373-й ночной бомбардировочный авиационный полк (373 нбап / бап)

     
Název:
Name:
373. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
373-й ночной бомбардировочный авиационный полк (373-й бомбардировочный Берлинский авиационный полк)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
06.01.1943-15.01.1944 3. letecká armáda
15.01.1944-DD.MM.RRRR 188. bombardovacia letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.01.1943-DD.MM.RRRR Siľverstov, Ivan Vasilievič (Major / Mайор)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1944 Siľverstov, Ivan Vasilievič (Podpolkovnik / Подполковник)
07.04.1944-DD.MM.RRRR Postnov, Michail Dmitrievič (Major / Mайор)
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Postnov, Michail Dmitrievič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Berlínsky
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
06.01.1943 - 15.01.1944
16.08.1944 - 09.05.1945

- v dobe od 15.01.1944 do 12.08.1944 prebiehalo preškoľovanie na nový typ lietadla vo výzbroji pluku - Petljakov Pe-2

- od 16.08.1944 pluk používal označenie 373. bombardovací letecký pluk
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
parnasse.ru
URL : https://www.valka.cz/373-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-RRRR-RRRR-t221168#617393Verze : 0
MOD
Od januára 1943 bol veliteľom pluku podpolkovnik I.V. Siľverstov, ako je to uvedené v návrhu na jeho vyznamenanie. Z návrhu tiež vyplýva, že od januára 1943 do januára 1944 bola nadriadenou jednotkou pluku 3. letecká armáda.

pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/373-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-RRRR-RRRR-t221168#617417Verze : 0
MOD
Veliteľom pluku od 07.04.1944 bol major Michail Dmitrievič Postnov, čo je zrejmé z obsahu návrhu na jeho vyznamenanie.
URL : https://www.valka.cz/373-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-RRRR-RRRR-t221168#617432Verze : 0
MOD
Z tohto návrhu na vyznamenanie príslušníka pluku vyplýva zaujímavá informácia, že v období od 15.01.1944 do 12.08.1944 prebiehalo v pluku preškoľovanie na nový typ lietadla Petljakov Pe-2.

https://podvignaroda.ru/?#id=29123871

URL : https://www.valka.cz/373-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-RRRR-RRRR-t221168#617427Verze : 0
MOD