Main Menu
User Menu

371. noční bombardovací letecký pluk [1942-RRRR]

371st Night Bomber Aviation Regiment

371. nočný bombardovací letecký pluk

371-й ночной бомбардировочный авиационный полк (371 нбап / нлбап)

     
Název:
Name:
371. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
371-й ночной бомбардировочный Криворожский авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.11.1942-DD.12.1944 17. letecká armáda
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR 262. nočná bombardovacia letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.1942-DD.01.1945 Sokolov, Nikolaj Jefimovič (Major / Mайор)
DD.01.1945-DD.05.1945 Brusiľcev, Ivan Mironovič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.05.1945-DD.MM.RRRR Ryžov, Vasilij Dmitrievič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
26.02.1944-DD.MM.RRRR Krivorožský
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 26.11.1942 do 09.05.1945
- v roku 1943 býval označovaný aj ako 371. dopravný letecký pluk
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap371.php
https://stsokol.ru/bs/17va.html
mognovse.ru
URL : https://www.valka.cz/371-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1942-RRRR-t221141#617313Verze : 0
MOD
Dňa 23.07.1945 podpisoval návrhy na vyznamenania už nový veliteľ pluku gvardii major V. Ryžov. Porovnaním nositeľov tohto priezviska a iniciálky mena v databáze udelených vyznamenaní sa najpravdepodobnejším veliteľom pluku javí gvardii major Vasilij Dmitrievič Ryžov. Ide o dlhoročného príslušníka 97. gardového nočného leteckého pluku, v ktorom vykonával funkciu veliteľa letky a neskôr zástupcu veliteľa pluku. Navyše tak 97. gardový ako aj 371. nočný bombardovací letecký pluk patrili pod velenie 262. nočnej bombardovacej leteckej divízie.

Z návrhu je zaujímavá aj informácia o tom, že pluk sa v bližšie neurčenej dobe pretransformoval z dopravného na nočný bombardovací.

https://podvignaroda.ru/?#id=26918418

URL : https://www.valka.cz/371-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1942-RRRR-t221141#617317Verze : 3
MOD