37. pěší divize [1914-1919]

37. Infanterie-Division
37. Infanterie-Division
37. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 – AllensteinPodriadené jednotky:


73. Infanterie-Brigade / Lyck
73. pešia brigáda / sídlo: Lyck


75. Infanterie-Brigade / Allenstein
75. pešia brigáda /sídlo: Allenstein


37.Kavallerie-Brigade / Allenstein
37. jazdecká brigáda /sídlo: Allenstein


37.Feldartillerie-Brigade / Allenstein
37. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Allenstein


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Pommersches Dragoner-Regiment von Wedel Nr. 11
Dragúnsky pluk von Wedel (pomoranský) č. 11


Ostpreussichess Jäger-Bataillon Graf Yorck von Wartenburg Nr. 1
Strelecký prápor grófa Yorcka z Wartenburgu (východopruský) č. 1
Division-Brückentrain-Abteilung 37
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 37


Nadradené stupne:


8. Armee - 8. armáda
XX. Armeekorps –20. armádny zbor


Velitelia:


1915 – generálporučík Hermann von Staabs


Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/37-pesi-divize-1914-1919-t66657#236061 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více