Main Menu
User Menu
Reklama

37. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

37. Feldartillerie -Brigade

37.Feldartillerie-Brigade
37. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Allenstein


Podriadené jednotky:1. Masurisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.73
Pluk poľného delostrelectva (1. mazúrsky) č. 73


2. Masurisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.82
Pluk poľného delostrelectva(2. mazúrsky) č. 82


Nadradené stupne:


1914


8. Armee - 8. armáda
XX. Armee-Korps - XX. armádny zbor
37.Division - 37. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/37-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65254#232374Verze : 0
MOD
Reklama