Main Menu
User Menu

363. samostatná spojovací letka [1942-1942]

363rd Detached Liaison Squadron

363. samostatná spojovacia letka

363-я отдельная авиационная эскадрилья связи (363 оаэс)

     
Název:
Name:
363. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
363-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.08.1942
Nástupce:
Successor:
zrušená
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vzdušné sily 52. armády
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.04.1942-18.08.1942 Srulik, Sergej Onufrievič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 02.04.1942 do 05.08.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae363.php
https://podvignaroda.ru/?#id=11823059
URL : https://www.valka.cz/363-samostatna-spojovaci-letka-1942-1942-t199890#572835Verze : 1
MOD