Main Menu
User Menu
Reklama

36. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

36. Feldartillerie -Brigade

36.Feldartillerie-Brigade
36. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Danzig (Gdaňsk, Poľsko)

Podriadené jednotky:


2. Westpreußisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.36
Pluk poľného delostrelectva (2. západopruský) č. 36

Feld-Artillerie-Regiment Hochmeister Nr.72
Pluk poľného delostrelectva Veľmajster č. 72

Nadradené stupne:

1914

8. Armee - 8. armáda
XVII. Armee-Korps - XVII. armádny zbor
36.Division - 36. divízia


Veliteľ:


Zdroje:

wiki.genealogy.net

http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/36-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65253#232373Verze : 0
MOD
Reklama