Obsazení Československa 1938 - 1939

Autor : 🕔20.01.2001 📕11.423

Seriál

 1. Obsazení Československa 1938 - 1939
 2. Obsazení Československa 1938 - 1939
 3. Obsazení Československa 1938 - 1939
 4. Obsazení Československa 1938 - 1939
 5. Obsazení Československa 1938 - 1939
 6. Obsazení Československa 1938 - 1939
 7. Obsazení Československa 1938 - 1939
 8. Obsazení Československa 1938 - 1939
 9. Obsazení Československa 1938 - 1939
 10. Obsazení Československa 1938 - 1939

Podobné články

Další články autora

Vyjednávání Chamberlain - Hitler

A tehdy Neville Chamberlain, britský předseda vlády, zaslal Hitlerovi telegram, ve kterém navrhoval okamžité setkání, které mělo vyústit v mírové řešení problému československých Němců. Hitlerovi zalichotilo, že s touto iniciativou přišel první ministr britského impéria. Chamberlain nebyl ani blázen, ani zbabělec. Pouze chtěl, pokud to bude jen trochu možné, zabránit nové válce.Chamberlain byl znám svou politikou ústupků a smiřování. Snažil se vyjít vstříc německým požadavkům, které považoval za rozumné a racionální, ale v žádném případě nechtěl připustit dominantní postavení Německa na kontinentě. Jako bývalý byznysman Chamberlain nedůvěřoval profesionálním diplomatům, spíše spoléhal na osobní styk a čestné jednání hlav států. Když porovnával rudé a hnědé nebezpečí, vyšel mu Hitler jako menší zlo. Domácí německou politiku, jak ji prováděl Hitler a NSDAP, příliš nekomentoval, zcela však ignoroval německý antisemitismus. Vše naznačuje, že se Chamberlain domníval, že by mohl Hitlera přesvědčit, aby prováděl „rozumnou“ zahraniční politiku, což by Německu nejvíce posloužilo. Je velíce pravděpodobné, že měl ještě zvláštní tajný program, známý jen několika nejvyšším britským činitelům, který si přál Německu předložit.

Do Mnichova Chamberlain letěl, zde přesedl na vlak a do Berchtesgadenu dorazil autem. Když se blížil k vile, nízké mraky zakrývaly výhled na alpské velikány a celkově se schylovalo k dešti hosta přivítal na schodech před Berghofem. Po čaji se odebrali za doprovodu tlumočníků do Hitlerovy pracovny zde vúdce začal tiše vypočítávat všechny stížnosti, které měl vůči československé vládě. Jak uváděl jednotlivé „křivdy“, kterých se československá strana na sudetských Němcích dopustila, postupně -nabýval na síle. To musí přestat, ukončil Hitler. Byl hotov riskovat válečný konflikt a nezvratně rozhodnut „problém vyřešit takovým nebo onakým způsobem“. To Chamberlaina, který až dosud tiše naslouchal, vyprovokovalo k námitce: „Jestliže jste rozhodnut řešit věci silou,“ řekl, „proč jste mne sem nechal jet a ztrácet čas?

Mezitím se setmělo, venku skučel ostrý vítr a velké kapky se rozstřikovaly na panoramatickém okně. Osud světa byl v rukou těchto dvou mužů. Hitler si uvědomil, že Chamberlain není Schuschnigg, že se s ním nedá tímto způsobem manipulovat a tak poněkud přibrzdil. Mírové urovnání je stále ještě možné, nadhodil, kdyby se Sudety oddělili od zbytku Československa.... Chamberlain odvětíl, že pokud jde o něho on by nic proti takovému řešení neměl, ale že k tomuto kroku musí dostat zmocnění své vlády. Hitler se zavázal, že proti Československu nepodnikne žádné vojenské akce, dokud nebude Chamberlain mít možnost konzultací s vládou v Londýně a nepřijede mu do Německa oznámit výsledek.

Z dnešního pohledu je jasné, jak bláhová byla Chamberlainova politika. Jen samotná Francie se svými středoevropskými spojenci nejméně dvojnásobně převýšila početní stav německé armády a za předpokladu, že by se přidal Sovětský svaz, by poměr sil činil dokonce čtyři ku jedné! Ačkoliv Chamberlaina často kritizovali za neustálé ústupky Hitlerovi, i méně emocionální strategický odhad by se zdál napovídat, že tenkrát šlo o něco naprosto jiného! Nejpravděpodobnější je, že Chamberlain přijel do Mnichova s úmyslem napomoci Německu, aby se československého pohraničí zmocnil,aniž bi přitom hrozilo nebezpečí, že by mohla vypuknout nová válka! To byl jeho tajný program. Politika appeasementu byla jen zástěrka pro veřejnost. Chamberlainova zahraniční politika spočívala na principu, na kterém stála britská zahraniční politika již déle než sto let. Udržet za každou cenu rovnováhu sil na kontinentu!

Od podpisu Versailleské dohody byla Francie na evropské pevnině dominantní mocností. To byl pravý důvod, proč se Británie nepostavila proti Německu v souvislosti s krizí v Porýní. V poslední době přibyly však další dva nové důvody proč nedůvěřovat Francii: francouzsko-sovětská smlouva a rizika; která s sebou přinášela pařížská levicová vláda lidové fronty se silným vlivem komunistů. Britové se nejméně od dob Velké francouzské revoluce obávali všeho radikálního, co by ze země za Kanálem mohlo vycházet! Spojenectví mezi levicovou Francií a rudým Ruskem by tenkrát snadno mohlo rozdrtit nacistické Německo. Ano, v roce 1938 to bylo ještě možné! A tak si během velice krátké doby Británie doslova vytvořila to, čeho se nejvíc obávala -Evropu ovládla jedna, a to jak časem i na Temži pochopili, nepřátelská velmoc.

Pro Chamberlaina představoval Hitler jakousi hráz proti komunismu. Obával se, že pokud Hitler neuváženě vyprovokuje válku kvůli Československu, pak Německo podlehne Francii a jejím spojencům. To je pravý důvod, proč jel do Mnichova. Snažil se Hitlerovi válku vymluvit a naznačit, že mu Británie pomůže získat vše, co si umanul, aniž by Evropu ohrozil válečný konflikt. Chamberlain věřil, že okleštění Československa o jeho opevněné pohraničí napomůže nastolit rovnováhu sil mezi Francií a Německem! Hitler samozřejmě Chamberlainovy záměry prohlédl. Věděl, že prvotním cílem britské zahraniční politiky je udržení rovnováhy sil v Evropě a dokonce mu to bylo jasné již ve dvacátých létech, kdy psal Mein Kampf Hitler hrál s Chamberlainem velice rafinovanou psychologickou hru, jak z něho vymačkat co možná nejvíce ústupků za co možná nejpříhodnějších okolností. Jeho hysterické protičeskoslovenské tirády byly myšleny částečně i jako jakési divadlo pro Chamberlaina, aby váhal, zda je Hitler skutečně duševně zdráv. V tomto případě však hrozilo nebezpečí, že by mohl zajít příliš daleko a Chamberlain by ho nechal válku rozpoutat a tak ho vlákat to pasti a přivodit porážku Německa. V tom případě by ho Chamberlain hodil přes palubu a vybral by si potom nějakého „rozumnějšího“ německého politika.

Přestože udržení rovnováhy sil v Evropě bylo primárním cílem Chamberlainovy zahraniční politiky, nemohl to nikdy a za žádných okolností otevřeně přiznat. Protože většina Angličanů měla ještě v živé paměti hrůzy 1. světové války, Chamberlain mohl očekávat podporu své politiky pouze za předpokladu její nutnosti pro udržení míru. A tak pod nálepkou „věčného míru“ předložil svoji verzi „appeasementu“ britské vládě.

Seriál

 1. Obsazení Československa 1938 - 1939
 2. Obsazení Československa 1938 - 1939
 3. Obsazení Československa 1938 - 1939
 4. Obsazení Československa 1938 - 1939
 5. Obsazení Československa 1938 - 1939
 6. Obsazení Československa 1938 - 1939
 7. Obsazení Československa 1938 - 1939
 8. Obsazení Československa 1938 - 1939
 9. Obsazení Československa 1938 - 1939
 10. Obsazení Československa 1938 - 1939

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕11.423

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • RaS Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • jikjik Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1 Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik 25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 3 weeks ago

 • R Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago