Obsazení Československa 1938 - 1939

Autor: Petr Lujka 🕔︎︎ 👁︎ 20.431

Předmluva

Připojení Rakouska a uchvácení rakouského zlata a všech jeho aktiv přineslo německé ekonomice dočasnou prosperitu, proč to nezopakovat s Československem? Němečtí národohospodáři požadovali, aby Hitler rychle něco podnikl, protože "rakouské věno" bude do podzimu (1938) pryč. Aby se režim udržel finančně nad vodou, musí opakovaně pokračovat neustálý přísun aktív z nově dobytých území.To ovšem v žádném případě neznamená, že by si Hitler stejně další státy nechtěl podmanit, ale čas ho tlačil, aby jednal rychle. Někteří z nejvlivnějších generálů zásadně neschvalovali Hitlerův spěch s úderem proti Československu. Obávali se, že by taková akce mohla mít za následek okamžité vypuknutí další světové války,kdyby na straně napadeného Československa intervenovaly Francie s Británií a dokonce nešla zcela vyloučit ani účast Sovětského svazu. Německý obranný val na Rýně nebyl dosud kompletní a na západě by obranu zajišťovalo pouhých třicet divizí. Naproti tomu samotná Francie by byla schopna postavit celou stovku divizí, které by mohly bez větších problémů překročit Rýn. Dokonce ani generálové nebyli zajedno v otázce šancí wehrmachtu při útoku na Československo. Německo mohlo nasadit pouze padesát pět divizí, zatímco napadená země by měla čtyřicet pět divizí zakopaných za dobře opevněnou linií obrany. (Československý obranný systém nebyl zdaleka hotov, dokončen měl být až počátkem padesátých let, pozn. Překladatele.) V souladu s tradičními vojenskými teoriemi potřeboval útočník k zajištění svého vítězství proti opevněnému obhájci převahu tři ku jedné. Mluvčím generálské opozice ve věci útoku na Československo byl náčelník štábu generál Ludwig Beck. Byl autorem několika memorand, ve kterých se snažil vysvětlit důvody, proč není Německo na takový konflikt dostatečně připraveno. Útok proti Československu by podle něho s největší pravděpodobností vyústil v německou porážku. Snažil se získat na svou stranu i přímého nadřízeného, nejvyššího velitele armády generála von Brauchitsche. Mezi Hitlerem a jeho generalitou došlo k několika velice dramatickým výměnám názorů. Hitler se dokonce bez vědomí nejvyššího velení obrátil na služebně mladší generály. Ti skutečně stáli za Hitlerem. Je to celkem přirozené, byli mladší a jistě velice ambiciózní,a tak byli ochotni nést i větší míru rizika než jejich nadřízení. Tak se vlastně Hitlerovi poprvé podařilo názorově rozdělit svůj nejvyšší důstojnický sbor. Poměrně mnoho nejvyšších důstojníků sdílelo s generálem Beckem stejné stanovisko, ale když ten v srpnu na protest odstoupil, nikdo další neměl dost odvahy ho následovat.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více