Main Menu
User Menu
Reklama

35. pěší divize [1914-1919]

35. Infanterie-Division

35. Infanterie-Division
35. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 – ThornPodriadené jednotky:70. Infanterie-Brigade / Thorn
70. pešia brigáda / sídlo: Thorn


87. Infanterie-Brigade / Thorn
87. pešia brigáda /sídlo: Thorn


35.Kavallerie-Brigade / Graudenz
35. jazdecká brigáda /sídlo: Graudenz


35.Feldartillerie-Brigade / Graudenz
35. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Graudenz


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 4
Jazdecký myslivecký pluk č. 4


Pommersches Jäger-Bataillon "Fürst Bismarck" Nr. 2
Strelecký prápor kniežaťa Bismarcka (pomoranský) č. 2


Division-Brückentrain-Abteilung 35
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 35


Nadradené stupne:


8. Armee - 8. armáda
XVII. Armeekorps –17. armádny zborVelitelia:


1914 –


Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/35-pesi-divize-1914-1919-t66454#235226Verze : 0
MOD
Reklama