Main Menu
User Menu

35. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

35. Feldartillerie -Brigade

5.Feldartillerie-Brigade
35. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Graudenz

Podriadené jednotky:
Feld-Artillerie-Regiment Nr.71 Großkomtur
Pluk poľného delostrelectva Veľký Komtúr č. 71


Thorner Feld-Artillerie-Regiment Nr.81
Pluk poľného delostrelectva(tornerský) č. 81


Nadradené stupne:


1914


8. Armee - 8. armáda
XVII. Armee-Korps - XVII. armádny zbor
35.Division - 35. divíziaVeliteľ:
Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/35-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65252#232371Verze : 0
MOD