Main Menu
User Menu
Reklama

35 Winchester

35 Winchester


Americký lovecký náboj z roku 1903, dnes již zastaralý. Střela 16,2 g má úsťovou rychlost 668 m/sec. Náboj se vyráběl v USA jen do 2. svět. války, v Evropě pak ještě v 60. letech. Náboj na snímku vyrobila belgická firma Fabrique Nationale D´armes de Guerre S.A. Herstal. Vpravo je náboj 7,92 x 57, foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/35-Winchester-t125714#426660Verze : 0
Reklama