344. centrum bojové přípravy a přeškolováni leteckého personálu vojskového letectva [1992- ]

344th centre of combat preparation and retraining of aircraft personnel of army aviation
344-й Центр боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации
     
Název:
Name:
344. centrum bojové přípravy a přeškolováni leteckého personálu vojskového letectva 344th centre of combat preparation and retraining of aircraft personnel of army aviation
Originální název:
Original Name:
344-й Центр боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.05.1992
Předchůdce:
Predecessor:
344. centrum bojové přípravy a přeškolováni leteckého personálu vojskového letectva 344th centre of combat preparation and retraining of aircraft personnel of army aviation
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Toržok, Letecká základna

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Galkin, Jevgenij Viktorovič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) 696. samostatný vrtuľníkový pluk, 359. samostatný prápor letiskovo-technického zabezpečenia, 439. samostatná rota spojenia a RTO, 12. samostatná výskumná vrtuľníková eskadra, 275. samostatná rota bezpilotných prieskumných prostriedkov 2)
Zdroje:
Sources:
http://ru.wikipedia.org/wiki/344
URL : https://www.valka.cz/344-centrum-bojove-pripravy-a-preskolovani-leteckeho-personalu-vojskoveho-letectva-1992-t126017#427677 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více