340. strážní četa [1951-1961]

340th Guard Platoon
     
Název:
Name:
340. strážní četa 340th Guard Platoon
Originální název:
Original Name:
340. strážna čata
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1951
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1961
Nástupce:
Successor:
340. strážní rota 340th Guard Company
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1951-01.09.1957 Oddělení vojenské dopravy 2. vojenského okruhu
01.09.1957-01.10.1960 Správa vojenského prekládkového priestoru Čierna nad Tisou
01.10.1960-01.09.1961 Vojenská správa prekládkového úseku Čierna nad Tisou
DD.MM.1951-01.09.1957 Military Transport Department of the 2nd Military District
01.09.1957-01.10.1960 Transhipment Area Office Čierna nad Tisou
01.10.1960-01.09.1961 Military Transhipment Area Office Čierna nad Tisou
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1951-01.09.1961 Čierna nad Tisou, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 6163 Military Unit 6163
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/340-strazni-ceta-1951-1961-t186764#544283 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více