34. stíhací bombardovací letecká divize [1958-1992]

34th Fighter Bomber Air Division
     
Název:
Name:
34. stíhací bombardovací letecká divize
34th Fighter Bomber Air Division
Originální název:
Original Name:
34. stíhací bombardovací letecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
6. stíhací letecká divize 6th Fighter Air Division
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1992
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.10.1960 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.10.1960-01.09.1961 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
01.09.1961-01.05.1962 1. samostatný smíšený letecký sbor
01.05.1962-01.10.1991 10. letecká armáda
01.10.1991-01.04.1992 1. smíšený letecký sbor
01.10.1958-01.10.1960 Air Force and State Air Defense Command
01.10.1960-01.09.1961 7th Army State Air Defence and Air Force
01.09.1961-01.05.1962 1st Independent Composite Air Corps
01.05.1962-01.10.1991 10th Air Army
01.10.1991-01.04.1992 1st Composite Air Corps
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-31.03.1992 Čáslav, letiště /

Velitel:
Commander:
01.10.1958-DD.10.1959 Mošna, Josef (Plukovník)
00.10.1959-DD.09.1960 Skála, Václav (Plukovník)
00.09.1960-29.09.1962 Mošna, Josef (Plukovník)
29.09.1962-18.11.1965 Remek, Jozef (Podplukovník)
18.11.1965-DD.12.1965 Remek, Jozef (Plukovník)
00.12.1965-DD.08.1968 Filip, František (Plukovník)
00.08.1968-DD.05.1970 Sochor, Ladislav (Podplukovník)
00.05.1970-DD.11.1970 Sochor, Ladislav (Plukovník)
00.11.1970-DD.MM.1973 Úlehla, Jaroslav (Plukovník)
DD.MM.1973-DD.MM.1975 Sochor, Ladislav (Plukovník)
19.12.1975-01.10.1978 Sabol, Leonard (Plukovník)
01.10.1978-11.10.1978 Sabol, Leonard (Generálmajor)
DD.MM.1978-DD.MM.1983 Váňa, Ján (Plukovník)
00.09.1983-DD.MM.1989 Kubizniak, Ondrej (Podplukovník)
DD.MM.1989-DD.MM.1990 Mokoš, Ján (Plukovník)
DD.MM.1990-DD.MM.1991 Štrůbl, Pavel (Plukovník)
DD.MM.1991-31.03.1992 Griga, Vladimír (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.08.1974-30.04.1975 Sabol, Leonard (Podplukovník)
01.05.1975-19.12.1975 Sabol, Leonard (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1958-31.03.1992
01.10.1958-31.03.1992
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1958-31.03.1992 VÚ 5206 Čáslav
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, skupina ČSLA, fond 0714 (34. stíhací bombardovací letecká divize), Dúbravčík, Jan: Dvacítka. Kronika leteckého pluku. Cheb, Svět křídel 2004.
Dúbravčík, Jan: Osmadvacítka. Historie 28. stíhacího bombardovacího leteckého pluku. Cheb, Svět křídel 2007.
Lorenc, Miroslav - Rogl, Stanislav: Zrušená křídla. Olomouc, Votobia 2000.
Režňák, Libor: Atomový bombardér Su-7 československého vojenského letectva. Zlín, Zlínek 1996
URL : https://www.valka.cz/34-stihaci-bombardovaci-letecka-divize-1958-1992-t66130#421698 Verze : 1
34. stíhací bombardovací letecká divize [1958-1992]


Velitelství divize vzniklo 1. října 1958 přejmenováním z velitelství 6. stíhací letecké divize [1956-1958].
Nacházelo se v Čáslavi, podléhalo Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu [1957-1960], od října 1960 velitelství 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva [1960-1961], od září 1961 velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru [1961-1962], od května 1962 velitelství 10. letecké armády [1962-1991] a od října 1991 velitelství 1. smíšeného leteckého sboru [1991-1992], od října 1958 do března 1992 užívalo krycí označení VÚ 5206.
Velitelství divize bylo 31. března 1992 zrušeno.


Veliteli divize byli:
plukovník Josef Mošna (říjen 1958 - říjen 1959),
plukovník Václav Skála (říjen 1959 - září 1960),
plukovník Josef Mošna (září 1960 - prosinec 1962),
podplukovník, od 196 plukovník Jozef Remek (prosinec 1962 - prosinec 1965),
plukovník Ing. František Filip (prosinec 1965 - srpen 1969),
podplukovník, od května 1970 plukovník Ing. Ladislav Sochor (srpen 1969 - listopad 1970),
plukovník generálního štábu Ing. Jaroslav Úlehla (listopad 1970 - 1973),
plukovník generálního štábu Ing. Ladislav Sochor (1973 - 1975),
plk. gšt. Leonard Sabol 1975 - 1978
plk. gšt. Ján Váňa 1978 - 1983
pplk.gšt. Ondrej Kubizniak 1983 - 1989
plk. Ján Mokoš 1989 - 1990
plk. gšt. Pavel Štrůbl 1990 - 1991
plk. Vladimír Griga 1991 - 1992


Hodnosti jsou uvedeny k datu ustanovení do funkce.


Zdroj: Archiv VHÚ Praha, Karta vývoje funkce velitele 34. sbold
URL : https://www.valka.cz/34-stihaci-bombardovaci-letecka-divize-1958-1992-t66130#234304 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více