Main Menu
User Menu

34. pěší divize [1914-1919]

34. Infanterie-Division

34. Infanterie-Division
34. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 – Metz ( Méty)Podriadené jednotky:68. Infanterie-Brigade / Metz
68. pešia brigáda / sídlo: Méty


86. Infanterie-Brigade / Saarlouis
86. pešia brigáda /sídlo: Saarlouis


34.Kavallerie-Brigade / St. Avold
34. jazdecká brigáda /sídlo: St. Avold


34.Feldartillerie-Brigade / St. Avold
34. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: St. Avold


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


2 Hannoversches Ulanen-Regiment 14
Hulánsky pluk ( 2. hanoverský) č. 14


Division-Brückentrain-Abteilung 34
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 34


Nadradené stupne:


5. Armee - 5. armáda
XVI. Armeekorps –16. armádny zbor
Velitelia:1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/34-pesi-divize-1914-1919-t66453#235225Verze : 0
MOD