34. dobrovolnická granátnická divize SS Landstorm Niederland [1945-1945]

34th SS Volunteers Grenadier Division Landstorm Niederland / 34. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Landstorm Niederland
     
Název:
Name:
34. dobrovolnická granátnická divize SS Landstorm Niederland 34th SS Volunteers Grenadier Division Landstorm Niederland
Originální název:
Original Name:
34. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Landstorm Niederland
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.02.1945
Předchůdce:
Predecessor:
SS-Freiwilligen-Grenadier-Brigade Landstorm Niederland SS-Freiwilligen-Grenadier-Brigade Landstorm Niederland
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.02.1945-DD.04.1945 ?
DD.04.1945-08.05.1945 XXX. armádní sbor ke zvláštnímu použití
DD.02.1945-DD.04.1945 ?
DD.04.1945-08.05.1945 XXX Special Purpose Army Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.02.1945-08.05.1945 Kohlroser, Martin (SS Oberführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.02.1945-08.05.1945 Divizní jednotky SS 34 Landstorm Niederland
DD.02.1945-08.05.1945 SS Division Units 34 Landstorm Niederland
Čestný název:
Honorary Name:
DD.02.1945-08.05.1945 Landstorm Niederland
DD.02.1945-08.05.1945 Landstorm Niederland
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/34-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Landstorm-Niederland-1945-1945-t116#468696 Verze : 0
34. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Landstorm Niederland
URL : https://www.valka.cz/34-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Landstorm-Niederland-1945-1945-t116#207164 Verze : 0
Velitelé:
?.4.1943 - 20.4.1944 SS-Brigadeführer Joachim Ziegler
20.4.1944 - 2.11.1944 SS-Brigadeführer Jürgen Wagner
2.11.1944 - 8.5.1945 SS-Oberführer Martin Kohlroser
URL : https://www.valka.cz/34-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Landstorm-Niederland-1945-1945-t116#720 Verze : 0
STRUKTURA:


SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 48?


říjen 1944
SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 83
SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 84
SS-Panzerjäger Abteilung Nordwest (a.k.a. "Panzerjagdkommando")
SS-Flak Battalion Clingendaal
URL : https://www.valka.cz/34-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Landstorm-Niederland-1945-1945-t116#1163 Verze : 0
v březnu 1943 nařízením o povinném vstupu členů fašistické strany do územní domobrany (Landstorm) 16.10.43 převelena pod SS.


střežily objekty a kolaboranty. nosily uniformy nizozemské či německé policie, někteří ještě své staré uniformy z nizeözemských SA. na čepici a na límci nosili stylizovanou explodující bombu, na levé paži štítek s trikolorou se lvem s mečem a se svastikou přes ní.


na podzim 44 bojovaly 4 prapory Landstromu na frontu proti Angličanům a Kanaďanům. Z těch co zbyli, němci koncëm roku 1944 vytvořili dobrovolnickou brigádu Landstorm, povýšenou koncem března 1945 na 34. Freiwilligen Grenadierdivision Landstorm Nederland. v nové divizi se soustředili všichni zbývající aktivní kolaboranci. Zapojila se do obrany "pevnosti Nizozemsko" a na řece Waalu se utkala divize s vojáky Svobodného Nizozemska. vzdala se 5.5 1945
URL : https://www.valka.cz/34-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Landstorm-Niederland-1945-1945-t116#1321 Verze : 0
Skládá se z:
83.dobrovolnický pluk granátníků SS
84.dobrovolnický pluk granátníků SS
URL : https://www.valka.cz/34-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Landstorm-Niederland-1945-1945-t116#87487 Verze : 0
Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


4.1945
XXX. Armeekorps
25. Armee
Nordwest
Holandsko
URL : https://www.valka.cz/34-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Landstorm-Niederland-1945-1945-t116#171459 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více