Main Menu
User Menu

33. samostatná spojovací letka [1941-1945]

33rd Detached Liaison Aviation Squadron

33. samostatná spojovacia letka

33-я отдельная авиационная эскадрилья связи (33 оаэс)

     
Název:
Name:
33. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
33-я отдельная авиационная Ордена Красной Звезды эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1942-DD.MM.RRRR 14. letecká armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.07.1942-DD.01.1943 Solochin, Alexandr Sergejevič (Major / Mайор)
DD.01.1943-DD.MM.RRRR Smirnov, Anatolij Stepanovič (Major / Mайор)
15.01.1944-DD.09.1944 Romanov, Nikolaj Nikolajevič (Major / Mайор)
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Brožko, Iosif Nikiforovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Polikarpov U-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde v období od 26.06.1941 do 09.05.1945
- vyznamenaná Radom červenej hviezdy
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481))
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae33.php
https://podvignaroda.ru/?#id=19313479

33. samostatná spojovací letka [1941-1945]  - odtlačok pečiatky jednotky

odtlačok pečiatky jednotky
URL : https://www.valka.cz/33-samostatna-spojovaci-letka-1941-1945-t199241#571093Verze : 4
MOD
Z označenia jednotky na návrhu na udelenie vyznamenania zo 4. mája 1945 vyplýva, že v tom čase už letka niesla v názve označenie "vyznamenaná Radom červenej zástavy". Taktiež je z podpisu zrejmé, že jej v tom čase velil kapitan Brožko.

pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/33-samostatna-spojovaci-letka-1941-1945-t199241#614283Verze : 0
MOD
Doklad o velení pluku. V lete 1943 podpisoval návrh na udelenie vyznamenania major A. Smirnov.

https://podvignaroda.ru/?#id=22149618

URL : https://www.valka.cz/33-samostatna-spojovaci-letka-1941-1945-t199241#614292Verze : 0
MOD