Main Menu
User Menu
Reklama

33. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

33. Feldartillerie -Brigade

33.Feldartillerie-Brigade
33. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Méty


Podriadené jednotky:1. Lothringisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.33
Pluk poľného delostrelectva (1. lotrinský) č. 33


2. Lothringisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.34
Pluk poľného delostrelectva(2. lotrinský) č. 34Nadradené stupne:1914


5. Armee - 5. armáda
XVI. Armee-Korps - XVI. armádny zbor
33.Division -33. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/33-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65250#232369Verze : 0
MOD
Reklama