Main Menu
User Menu

325. zdravotnická skupina [1987- ]

325th Medical Group 

     
Název:
Name:
325. zdravotnická skupina
Originální název:
Original Name:
325th Medical Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.03.1987
Předchůdce:
Predecessor:
Nemocnice USAF, Tyndallova základna vzdušných sil
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.03.1987-DD.MM.RRRR 325. taktické výcvikové křídlo
Dislokace:
Deployed:
15.03.1987-DD.MM.RRRR Panama City, Tyndall Air Force Base
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/325-zdravotnicka-skupina-1987-t137545#451689Verze : 1
MOD