Radiolokační metody a technika

Autor: Jan Pitálek / piti 🕔︎︎ 👁︎ 14.588

Sekundární vyzařování elektromagnetických vln

Účinkem střídavého elektromagnetického pole přímé (dopadající) radiové vlny se při ozáření cíle v něm indukují střídavé proudy stejného kmitočtu, jako je kmitočet dopadající elektromagnetické vlny. Indukované proudy vytvářejí kolem předmětu elektromagnetické pole vyzařující elektromagnetické vlny. Ozařovaný objekt někdy nazýváme zdrojem sekundárního záření. Intenzita sekundárního vyzařování závisí na rozměrech cíle. Nejvíce vyzařují takové předměty nebo jejich části, jejichž rozměry se blíží čtvrtině, nebo polovině vlnové délky, nebo jejich celistvým násobkům.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více