Main Menu
User Menu

32. střelecký pluk [1954-1955]

32nd Rifle Regiment

     
Název:
Name:
32. střelecký pluk
Originální název:
Original Name:
32. střelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
32. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
09.05.1955
Nástupce:
Successor:
64. střelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-09.05.1955 10. střelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-09.05.1955 Košice, kasárny /
Velitel:
Commander:
01.11.1954-09.05.1955
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1954-09.05.1955
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1954-09.05.1955 Střelecký pluk 25. února
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.11.1954-09.05.1955 VÚ 3984 Košice
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha, fond 1361 (32. střelecký pluk)
URL : https://www.valka.cz/32-strelecky-pluk-1954-1955-t50790#406736Verze : 0
MOD
32. střelecký pluk [1954-1955]


Velitelství pluku vzniklo 1. listopadu 1954 přejmenováním z velitelství 32. pěšího pluku [1951-1954]. Nacházelo se v Košicích a podléhalo velitelství 10. střelecké divise [1954-1955]. Od svého vzniku užíval pluk krycího označení VÚ 3984 a nesl čestný název "25. února".
Velitelství pluku bylo 9. května 1955 přejmenováno na velitelství 64. střeleckého pluku [1955-1958].


Prameny:
VÚA Praha, fond 1361
URL : https://www.valka.cz/32-strelecky-pluk-1954-1955-t50790#194592Verze : 0
MOD