32. pěší divize [1914-1919]

32. Infanterie-Division
32. Infanterie-Division (3. kgl.sächs.)
32. pešia divízia ( 3. kráľovská saská)


Sídlo jednotky:


1914 - BautzenPodriadené jednotky:


5. (kgl.sächs.) Infanterie-Brigade Nr.63 / Bautzen
63. pešia brigáda 5.kráľovská saská) / sídlo: Drážďany


6. (kgl.sächs.) Infanterie-Brigade Nr.64 / Dresden
64. pešia brigáda (6. kráľovská saská) /sídlo: Drážďany


3.(kgl.sächs.) Kavallerie-Brigade Nr.32 / Dresden
32. jazdecká brigáda (3.kráľovská saská) / sídlo. Drážďany


3.(kgl sächs) Feldartillerie-Brigade Nr 32 / Bautzen
32. brigáda poľného delostrelectva (3.kráľovská saská) / sídlo: Drážďany


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Königlich Sachisches 1 Husaren-Regiment König Albert Nr. 18
Husársky pluk kráľa Alberta (1. kráľovský saský) č. 18


Königlich Sachisches Division-Brückentrain-Abteilung 32
Divízny oddiel tylovej stavby mostov ( kráľovský saský) č. 32


Nadradené stupne:


3. Armee - 3. armáda
XII. Armeekorps – 12. armádny zbor
Velitelia:1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/32-pesi-divize-1914-1919-t66451#235223 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více