Main Menu
User Menu

318. skupina elektronického boje [1985-2000]

318th Electronic Warfare Group

     
Název:
Name:
318. skupina elektronického boje
Originální název:
Original Name:
318th Electronic Warfare Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.07.1985
Předchůdce:
Predecessor:
8. průzkumná skupina
Datum zániku:
Disbanded:
17.07.2000
Nástupce:
Successor:
318. Informační operační skupina
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/318-skupina-elektronickeho-boje-1985-2000-t137492#451636Verze : 1
MOD