Main Menu
User Menu

318. Informační operační skupina [2000- ]

318th Information Operations Group

     
Název:
Name:
318. Informační operační skupina
Originální název:
Original Name:
318th Information Operations Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.07.2000
Předchůdce:
Predecessor:
318. skupina elektronického boje
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.2000-18.08.2009 Středisko vzdušných sil pro informační boj
18.08.2009-DD.MM.RRRR 688. informační operační křídlo [2009-]
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/318-Informacni-operacni-skupina-2000-t137493#451637Verze : 1
MOD