Main Menu
User Menu

31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany [2013- ]

31st Radiation, Chemical and Biological Defence Regiment

     
Název:
Name:
31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany
Originální název:
Original Name:
31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.2013
Předchůdce:
Predecessor:
31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.2013-DD.MM.RRRR Velitelství pozemních sil
Dislokace:
Deployed:
01.12.2013-DD.MM.RRRR Liberec, Dolní kasárna

Velitel:
Commander:
01.12.2013-31.05.2017 Černý, Radek (Plukovník)
01.06.2017-30.06.2019 Navrátil, Karel (Podplukovník)
01.07.2019-30.06.2021 Švec, Libor (Plukovník)
01.07.2021-DD.MM.RRRR Fokta, Martin (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.2013-DD.MM.RRRR 311. prapor radiační, chemické a biologické ochrany
01.12.2013-DD.MM.RRRR 312. prapor radiační, chemické a biologické ochrany
01.12.2013-DD.MM.RRRR 314. centrum výstrahy zbraní hromadného ničení

Ručně vyplněné položky:
01.12.2013-DD.MM.RRRR Velitelství a štáb
Čestný název:
Honorary Name:
28.10.2020-DD.MM.RRRR Generálmajora Oskara Starkoče
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 2266
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.libereckadrbna.cz
URL : https://www.valka.cz/31-pluk-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-2013-t166873#501960Verze : 0
MOD
Vozy ACHR-90M společně s automobily T810-V, T-815-2 Multilift MK.IV, úpravnou vody ÚV-2000, systémem Linka-82 a rozvinutou soupravou pro dekontaminaci osob z výzbroje 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany na španělském polygonu San Gregorio, cvičení Trident Juncture 2015, 24. října 2015. Hlavní části aliančního cvičení Trident Juncture 2015 se zúčastnilo čtyřicet příslušníků 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Na starost měli dekontaminaci techniky a osob cvičících partnerů. Liberecká četa dekontaminace byla zařazena do mezinárodní protichemické roty spolu s bulharskou a britskou četou chemického průzkumu a týmem odběru vzorků. Rotě veleli polští vojáci. Cvičení Trident Juncture 2015 se uskutečnilo v 16 lokalitách ve Španělsku, Portugalsku a Itálii a bylo jedním z největších aliančních cvičení. Zapojeny do něj byly vyčleněné vzdušné, pozemní, námořní i speciální síly. Zúčastnilo se ho celkem 36 000 vojáků z více než 30 zemí NATO a partnerských států. Cvičení probíhalo v několika fázích od 3. října do 16. listopadu 2015 a bylo součástí přípravy aliančních sil rychlé reakce (NRF) a sil velmi rychlé reakce (VJTF). Za AČR se tohoto cvičení zúčastnili určení příslušníci vzdušných (212. taktická letka, 222. vrtulníková letka/LOSO), pozemních (31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany) a speciálních sil (601. skupina speciálních sil). Celkem se jednalo o více než 250 vojáků. Z letecké techniky byly nasazeny 4 vrtulníky Mi-171Š SOF II (9774, 9799, 9806, 9813) a 6 letounů L-159A ALCA (6052, 6057, 6058, 6062, 6064, 6066), které působily ze základny ve španělské Zaragoze.
 - (Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)
 - (Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)
 - (Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)
 - (Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)
 - (Allied Joint Force Command Brunssum)

(Allied Joint Force Command Brunssum)


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/541953
URL : https://www.valka.cz/31-pluk-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-2013-t166873#541959Verze : 0
MOD
Orpheus-AC2 při ukázce pro vojenské a letecké přidělence v Liberci u 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany 11.4.2014
 -
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/547256
URL : https://www.valka.cz/31-pluk-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-2013-t166873#547257Verze : 1
MOD