Main Menu
User Menu
Reklama

31. dobrovolnická granátnická divize SS [1944-1945]

31st SS Volunteers Grenadier Division / 31. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division

     
Název:
Name:
31. dobrovolnická granátnická divize SS
Originální název:
Original Name:
31. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1944-DD.11.1944 Velitelství zbraní SS Maďarsko
DD.11.1944-DD.12.1944 IV. sbor (maďarský)
DD.12.1944-DD.01.1945 LXVIII. armádní sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 ?
DD.02.1945-DD.04.1945 Skupina armád Střed
DD.04.1945-08.05.1945 XVII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.10.1944-DD.04.1945 Lombard, Gustav (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
DD.04.1945-08.05.1945 Trabandt, Wilhelm (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický dělostřelecký pluk SS 31
01.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický fyzilírský prapor SS 31
01.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický granátnický pluk SS 78
01.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický granátnický pluk SS 79
01.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický granátnický pluk SS 80
01.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický oddíl stíhačů tanků SS 31
01.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický spojovací oddíl SS 31
01.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický ženijní oddíl SS 31
01.10.1944-08.05.1945 Intendanční pluk SS 31

Ručně vyplněné položky:
01.10.1944-08.05.1945 Divizní jednotky SS 31
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
https://www.valka.cz/clanek_11635.html
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#469852Verze : 1
MOD
31. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#80717Verze : 0
MOD
31.Freiwillegen Grenadier Division SS byla formována na území Velkého Maďarska a v průběhu října 1944. Příslušníci divize byli etničtí Němci (Volksdeutsche) a zahraniční dobrovolníci. Řada důstojnického kádru pocházela z 23.Waffen-Gebirgs Division SS "Kama", která byla rozpuštěna v září 1944. 31.divize SS nikdy nedosáhla plného stavu divize.
Její krátká historie zahrnovala pouze ústupové boje s Rudou armádou, jejichž výsledkem bylo její naprosté zničení u Königgratzu (Hradce Králové) v květnu 1945.
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#2429Verze : 0
MOD
Jeden z velitelů granátnických pluků byl SS-Sturmbanführer Herbert Schultze veterán z Das Reich a nositel Zlaté spony za boj zblízka a Rytířského kříže. Naposledy se tak dostal do bojů u vesnice Ziesterdorf v rakouských ropných nalezištích, poté se mu podařilo dosáhnout zajetí u amerických jednotek.
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#147126Verze : 0
MOD
Takže už delší čas mi byla trnem v oku tahleta divize Very Happy resp. popis jejího působení a tady rozepisované události. Rozhodl jsem se tedy využít svého moderátorského práva a celou sekci přepracuji, přičemž sem v průběhu doplním článek o téhle divizi, kde bych rád uvedl na pravou míru veškeré mystifikace kolem této divize.


Začnu nejdříve ORder of Battle:


SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 78
I./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 78
II./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 78
III./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 78


SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 79
I./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 79
II./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 79
III./SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 79


SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 80


SS-Artillerie Regiment 31
I./SS-Artillerie Regiment 31
II./SS-Artillerie Regiment 31
III./SS-Artillerie Regiment 31
IV./SS-Artillerie Regiment 31


SS-Füsilier-Bataillon 31
SS-Nachrichten-Abteilung 31
SS-Nachschub-Truppen 31
SS-Panzer-Jäger-Abteilung 31
SS-Pionier-Bataillon 31
SS-Kranken-Transport-Kompanie 31
SS-Veterinär-Kompanie 31
Feldpostamt
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#168283Verze : 0
Slíbený článek o této divizi se nachází


zde.
URL : https://www.valka.cz/31-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-1944-1945-t112#187101Verze : 0