Main Menu
User Menu

305 mm L/45 kanon Mark 5

12"/45 Gun Mark 5

     
Název:
Name:
305 mm L/45 kanon Mark 5
Originální název:
Original Name:
12"/45 Gun Mark 5
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1903-DD.MM.RRRR ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Použití:
Use:
305 mm L/45 lafeta Mark 6
305 mm L/45 lafeta Mark 7
305 mm L/45 lafeta Mark 8
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
48081 kg
Ráže:
Calibre:
305 mm
Náboj:
Cartridge:
?
Délka hlavně:
Barrel Length:
13716 mm
Celková délka:
Overall Length:
? mm
Používaná munice:
Ammo Used:
? (průbojná)
? (výbušná)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
27,4 km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
2-3 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
823 m/s
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_12-45_mk5.php
.
URL : https://www.valka.cz/305-mm-L-45-kanon-Mark-5-t32508#557938Verze : 0
MOD

12"/45 Mark 5 a 6


ve službě od roku 1906


Velmi rozšířené těžké námořní dělo, užívané na posledních predreadnoughtech a prvních dreadnoughtech US Navy. V podstatě se jednalo o prodlouženou verzi 12"/40 Mk-3/4 vyznačující se o trochu větším dostřelem a průrazností, přičemž se verze Mk-5 a Mk-6 od sebe lišily pouze v konstrukčních detailech. Většina děl byla v roce 1923 převedena pod US Army, protože jejich nosiče byly na základě Washingtonské dohody postupně rozebrány. Několik děl bylo koncem WWII prodáno do Brazílie, kde snad dodnes(?) slouží jako výzbroj pobřežních baterií.


TTD děla:
Vývrt: 76-ti drážkový s různými typy závitů
Objem komory: dm3
Hnací slož: 140,6 kg
Úsťová rychlost: 823 m/s
Dostřel s AP granátem: 18.290 m /15°
Dostřel pobřežní baterie: 27.432 m /47°
Průraznost vertikálního pancíře: 274 mm /10,9 km
Rychlost střelby: 2 až 3 výstřely /min


Munice:
AP: délka ? cm; hmotnost 394,6 kg; nálož ? kg


Používané montáže:
Typ: dvoudělové věže Mk-6, Mk-7 a Mk-8
Hmotnost:
- Mk-6 434 tun (třída Connecticut)
- Mk-7 420 až 440 tun (třídy Mississippi, South Carolina, Delaware)
- Mk-6 450 až 457 tun (třída Florida)
Ovládání: elektrické
Elevace: -5° až +15°
Odměr: +/- ?°


Uživatelé:
US Navy: Connecticut, Mississippi, South Carolina, Delaware a Florida
Brazílie: pobřežní baterie


Zdroj: archiv autora ...
URL : https://www.valka.cz/305-mm-L-45-kanon-Mark-5-t32508#117371Verze : 2
305 mm L/45 kanon Mark 5 / Mark 6


Zdroj: archiv autora ...

305 mm L/45 kanon Mark 5  - Instalace 12/45 kanonu na bitevní loď USS Connecticut, v loděnicích New York Navy Yard dne 31. ledna 1908.

Instalace 12"/45 kanonu na bitevní loď USS Connecticut, v loděnicích New York Navy Yard dne 31. ledna 1908.
URL : https://www.valka.cz/305-mm-L-45-kanon-Mark-5-t32508#117372Verze : 1