Main Menu
User Menu

30. tanková divize [1941-1941]

30th Tank Division

30-я танковая дивизия

     
Název:
Name:
30. tanková divize
Originální název:
Original Name:
30-я танковая дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
11.03.1941
Předchůdce:
Predecessor:
32. lehká tanková brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
30.06.1941
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
11.03.1941-30.06.1941 14. mechanizovaný sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
11.03.1941-30.06.1941 Bogdanov, Semjon Iljič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 60. tankový pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 61. tankový pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 30. motostřelecký pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 30. motorizovaný dělostřelecký pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 30. průzkumný prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 30. motorizovaný prapor protiletadlového dělostřelectva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 30. motorizovaný pontonový prapor
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/30-tankova-divize-1941-1941-t58301#678421Verze : 0
MOD
30-я танковая дивизия / 30. tanková divize [1941]


Velitelství divize vzniklo 11. března 1941 přejmenováním z velitelství 32. tankové brigády [1941]. Nacházelo se ve Slobodce a od června 1941 v poli na západním strategickém směru, podléhalo velitelství 14. mechanizovaného sboru [1941].


Velitelství divize bylo 30. června 1941 zrušeno.


Velitelem divize byl:
plukovník Semjon Iljič Bogdanov (březen 1941 – červen 1941).
URL : https://www.valka.cz/30-tankova-divize-1941-1941-t58301#210503Verze : 0
MOD
Součástí divize bylo:


velitelství divize se štábem,


60. tankový pluk [1941]
61. tankový pluk [1941]
30. motostřelecký pluk [1941]
30. houfnicový dělostřelecký pluk [1941]
URL : https://www.valka.cz/30-tankova-divize-1941-1941-t58301#223481Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:


Literatura:
Drogovoz, Ivan: Železnyj kulak RKKA (1932-1941). Moskva, Těchnika moloďoži 1999.
URL : https://www.valka.cz/30-tankova-divize-1941-1941-t58301#223482Verze : 0
MOD