Main Menu
User Menu

30. samostatný letecký pluk civilního letectví [1944-194?]

30th Detached Aviation Regiment of the Civil Air Fleet

30. samostatný letecký pluk civilného letectva

30-й отдельный авиационный полк ГВФ (30 оап ГВФ)

     
Název:
Name:
30. samostatný letecký pluk civilného letectva
Originální název:
Original Name:
30-й отдельный Рижский авиационный полк Гражданского воздушного флота
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.11.1944
Předchůdce:
Predecessor:
3. samostatný letecký pluk civilného letectva
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
14.11.1944-DD.MM.RRRR Rižský
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
14.11.1944 - 26.11.1944
06.05.1945 – 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 36 útvarov a úradov vojenskej topografickej služby, zastúpení štábov a operatívnych skupín partizánskeho hnutia pri vojenských radách smerov, frontov a armád; jednotiek a útvarov civilného letectva; zahraničných jednotiek na území ZSSR s dobami ich vstupu do Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 11. apríla 1960, č. D-8240 (Перечень No.36 частей и учреждений военно-топографической службы; представительств штабов и оперативных групп партизанского движении при военных советах направлений, фронтов и армий; соединений и частей гражданского воздушного флота; иностранных формирований на территории СССР со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба № Д-8240 от 11.4.60 г. )
URL : https://www.valka.cz/30-samostatny-letecky-pluk-civilniho-letectvi-1944-194-t209735#592531Verze : 0
MOD