Main Menu
User Menu
Reklama

30. pěší divize [1914-1919]

30. Infanterie-Division

30. Infanterie-Division
30. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 – StraßburgPodriadené jednotky:


60. Infanterie-Brigade / Straßburg
60. pešia brigáda / sídlo: Štrasburg


85. Infanterie-Brigade / Straßburg
85. pešia brigáda /sídlo: Štrasburg


30.Kavallerie-Brigade / Straßburg
30. jazdecká brigáda /sídlo: Štrasburg


30.Feldartillerie-Brigade / Straßburg
30. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Štrasburg


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 3
Jazdecký myslivecký pluk č. 3


Division-Brückentrain-Abteilung 30
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 30


Nadradené stupne:


7. Armee - 7. armáda
XV. Armeekorps –15. armádny zbor
Velitelia:


1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/30-pesi-divize-1914-1919-t66449#235221Verze : 0
MOD
Reklama