Main Menu
User Menu
Reklama

30. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

30. Feldartillerie -Brigade

30.Feldartillerie-Brigade
30. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Štrasburg

Podriadené jednotky:
2. Ober-Elsässisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.51
Pluk poľného delostrelectva (2. hornoalsaský) č. 51


Straßburger Feld-Artillerie-Regiment Nr.84
Pluk poľného delostrelectva(štrasburský) č. 84


Nadradené stupne:


1914
. Armee - . armáda
. Armee-Korps - . armádny zbor
30.Division - 30. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/30-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65247#232363Verze : 0
MOD
Reklama