Main Menu
User Menu
Reklama

30 Hollands super

30 Super Flanged Holland & Holland


Anglický lovecký náboj, údaje o době zavedení se v literatuře pohybují od doby před 1. svět. válkou až po rok 1925. Střela 11,5 g má úsťovou rychlost 785 m/sec. Náboj na snímku vyrobila firma Kynoch & Company, Birminngham, Anglie, vpravo je náboj 7,92 x 57. Foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/30-Hollands-super-t125534#426044Verze : 2
Reklama