Main Menu
User Menu

30-06, 7,62x63

Původně puškový náboj, našel však uplatnění i v kulometech Martin-Rockwell 1917/18, AN/M2. Tento kulomet však není totožný s .50 (12,7x99 BMG) kulometem AN/M2!


Zdroj:
Archiv autora
URL CZ: https://www.valka.cz/30-06-7-62x63-t185594#541756Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/30-06-7-62x63-t185594#541756Version : 10000
MOD
Diskuse
Som z tohoto voľáko zmätený. Podľa údajov v kresbe to vyzerá, že tento náboj nie je totožný s nábojom 30-06 Spriengfield a priamo v téme je uvedený odkaz na guľomety Martin-Rockwell 1917/ Martin-Rockwell 1918. Lenže v téme guľometu je uvedené, že používajú kaliber 30-06 Springfield a priamo v téme 30-06 Springfield je ako ekvivalentné označenie uvedené 7,62x63.


Je toto duplikát, alebo skutočne existujú dva rozdielne náboje 30-06?
URL CZ: https://www.valka.cz/30-06-7-62x63-t185594#586522Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/30-06-7-62x63-t185594#586522Version : 0
MOD