Main Menu
User Menu

3. těžká dělostřelecká brigáda [1945-1945]

3rd Heavy Artillery Brigade

     
Název:
Name:
3. těžká dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
3. těžká dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
8. dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 Velitelství dělostřelectva 3. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.07.1945 Karviná, kasárny /
01.07.1945-01.10.1945 Olomouc, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.07.1945 Krejčí, František (Major)
01.07.1945-01.10.1945 Dvořák, Josef (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-15.08.1945 Těžký dělostřelecký oddíl I/3
01.06.1945-15.08.1945 Těžký dělostřelecký oddíl II/3
01.06.1945-15.08.1945 Těžký dělostřelecký oddíl III/3
15.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 307
15.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 308
15.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 309

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (3. těžká dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/3-tezka-delostrelecka-brigada-1945-1945-t69289#309620Verze : 2
MOD