Main Menu
User Menu

3. střelecký prapor [1939-1939]

3rd Rifles Battalion

3. strelecký prápor

3 Batalion Strzelców

     
Název:
Name:
3. střelecký prapor
Originální název:
Original Name:
3 Batalion Strzelców
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
3. střelecký prapor
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-13.09.1939 Mazovská jezdecká brigáda
13.09.1939-15.09.1939 bez nadřízeného velitelství 2)
16.09.1939-17.09.1939 Obranný úsek „Varšava-východ“ 2)
17.09.1939-29.09.1939 20. pěší divize 2)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-27.08.1939 Rembertów/kasárny praporu /
27.08.1939 Wawer-???-Ciechanów/přesun po železnici /
28.08.1939-29.08.1939 Ciechanów-Krasne-Przasnysz/přesun /
30.08.1939 Przasnysz-Krzynowłoga Mała/přesun /
30.08.1939-01.09.1939 Krzynowłoga Mała/fara /
01.09.1939-02.09.1939 Krzynowłoga Mała (boj)/? /
02.09.1939 Krzynowłoga Mała-prostor Łanięta (boj)/přesun /
02.09.1939-03.09.1939 prostor Łanięta-Mchówko-Klewki-Gostkowo/noční přesun /
03.09.1939 Gostkowo-prostor Wężewo/přesun /
04.09.1939 prostor Wężewo (boj)-Karniewo/přesun /
05.09.1939 Karniewo-Czarnostów-Szwelice-Głodowo-Pułtusk-prostor Kruczy Borek/Nowe Borsuki/přesun /
05.09.1939-07.09.1939 prostor Kruczy Borek/Nowe Borsuki/? /
07.09.1939-08.09.1939 prostor Kruczy Borek/Nowe Borsuki-???-Wyszków/noční přesun /
08.09.1939 Wyszków-???-Ludwinów/přesun /
08.09.1939-10.09.1939 Ludwinów/? /
10.09.1939 Ludwinów-???-prostor Trojany/přesun /
11.09.1939 prostor Trojany-prostor Tadeuszów-prostor Grabów-les severně Gołębiowizna(?)/přesun /
11.09.199-12.09.1939 les severně Gołębiowizna(?)-???-les jižně Jędrzejów Nowy/noční přesun /
12.09.1939 les jižně Jędrzejów Nowy-les Mienia (boj)-Kiczki-Wielgolas/přesun /
12.09.1939-13.09.1939 Wielgolas-Parysów/noční přesun /
13.09.1939 Parysów-les východně Garwolin/přesun /
13.09.1939-14.09.1939 les východně Garwolin- jižně Lubice-???/noční přesun /
14.09.1939 ???-Podbiel (boj)-???/přesun /
14.09.1939-15.09.1939 ) ???-???-Wawer/noční přesun /
15.09.1939 Wawer-Rembertów-Kawęczyn-Varšava/přesun /
15.09.1939-16.09.1939 Varšava/Wilsonovo náměstí /
16.09.1939-29.09.1939 Varšava (boj)/Praga / 3)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-12.09.1939 Wieroński, Marian Zbigniew (podpułkownik piechoty)
12.09.1939-16.09.1939 v zastoupení Freyberger, Marian Karol (kapitan piechoty)
17.09.1939-DD.09.1939 Hankiewicz, Stanisław (major piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-29.09.1939 1. rota 3. střeleckého praporu 4)
24.08.1939-29.09.1939 2. rota 3. střeleckého praporu 5)
24.08.1939-29.09.1939 3. rota 3. střeleckého praporu
24.08.1939-29.09.1939 kulometná rota 3. střeleckého praporu 6)
24.08.1939-02.09.1939, DD.09.1939-29.09.1939 protitanková četa 3. střeleckého praporu 7)
24.08.1939-29(?).09.1939 průzkumná četa 3. střeleckého praporu 8)
24.08.1939-29.09.1939 zákopnická četa 3. střeleckého praporu 9)
24.08.1939-29.09.1939 spojovací četa 3. střeleckého praporu 10)
24.08.1939-29.09.1939 hospodářská četa 3. střeleckého praporu 10)
31.08.1939-01.09.1939 2. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva 11)
02.09.1939 4. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva 11)
06.09.1939-07.09.1939 1. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva 11)
08.09.1939-11.09.1939 3. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva 11)
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Prapor zanikl rozpuštěním po kapitulaci Varšavy. Kapitulace byla podepsána 28. září a zbraně složeny 29. září.
2) Dne 12.09.1939 prapor ztratil kontakt s velitelstvím brigády a 13.09.1939 po neúspěšném pokusu o jeho navázání se zastupující velitel rozhodl pro samostatný ústup do bránící se Varšavy, kde dorazil 15. září. Po spojení se 103. střeleckým praporem byl přidělen k dispozici veliteli Obranného úseku „Východ“ gen. Zulaufovi a ten jej přidělil 20. pěší divizi.
3) Ve Varšavě byl prapor nasazen na několika místech frontové čáry a byl i v záloze. Jednalo se o pravobřežní část Varšavy – Pragu.
4) Do Varšavy ustoupilo kolem 90 mužů 1. roty.
5) Do Varšavy dorazilo 96 příslušníků roty.
6) Jednotlivé kulometné čety byly přiděleny ke střeleckým rotám. O minometné četě nejsou ve zdrojích uvedeny žádné informace.
7) Oba kanony čety byly zničeny už 2. září na vlastním minovém poli při ústupu v prostoru města Przasnysz. Tam padl zástupce velitele čety – četař Woźniak. Ve dnech 23. až 24.09.1939 byla pravděpodobně obnovena, když prapor měl ve stavu 2 kanony.
8) Dne 12.09.1939 četa neúspěšně hledala velitele svého praporu, který se osobně vydal navázat spojení s velitelstvím brigády.
9) Činnost čety:
31.08.1939-01.09.1939 opevňovací práce v obranném úseku praporu.
02.09.1939 prováděla destrukci zaminovaných objektů v obci Krzynowłoga Mała.
05.09.1939 na březích řeky Narew wyhledávala přepravní prostředky, které by mohly Němcům sloužit k překonání řeky. Nalezeno a zničeno 6 zamaskovaných člunů.
10) O činnosti čety nejsou v uvedených zdrojích žádné informace.
11) Baterie byla organizačně v sestavě dělostřeleckého oddílu, ale po přidělení k podpoře praporu byla operačně podřízená jeho veliteli.
Zdroje:
Sources:

Jurga, Tadeusz-Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987, str. 45, 65, 79, 80, 90, 124, 126, 172, 215, 246, 261, 275-277
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 219-220, 240, 304-305, 415
Pacut, Michał: Mazowiecka Brygada Kawalerii w wojnie 1939 roku, Oficyna Wydawnicza Ajaks, Pruszków 2013, str. 29, 32, 37, 41, 43, 45, 46, 51, 55, 56, 60, 61, 66, 75, 76, 90
Prokopiuk, Dariusz: 3 Batalion Strzelców, Oficyna Wydawnicza Ajaks, Pruszków 2013
Szedwoj, Zbigniew: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.24/F/4

URL : https://www.valka.cz/3-strelecky-prapor-1939-1939-t211383#595604Verze : 1
MOD

Velitelská sestava praporu:


velitel praporu (dowódca batalionu) – 24.08.1939-12.09.1939 podplukovník pěchoty Marian Zbigniew Wieroński 1)
12.09.1939-16.09.1939 kapitán pěchoty Marian Karol Ludwik Freyberger (v zastoupení) 2)
17.09.1939-29.09.1939 major pěchoty Stanisław Godzisław Hankiewicz 3)
pobočník velitele (adiutant) – 24.08.1939-29.09.1939 kapitán pěchoty Aleksander Witkowski 4)
ordonanční a informační důstojník (oficer ordynansowy i informacyjny) - 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík pěchoty v záloze Antoni Posudzewski 5)
ubytovatel (kwatermistrz) – 24.08.1939-DD.09.1939 kapitán vozatajstva Marian Konstanty Kozłowski 6)
spojovací důstojník (oficer łączności) – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík pěchoty Józef Borowiec 7)
účetní důstojník (płatnik) – 24.08.1939-DD.09.1939 rotmistr (starszy sierżant) Stefan Raciarz 8)
lékař – 24.08.1939-DD.09.1939 kapitán lékař Dymitr Dobrowolski 9)
1. rota – 24.08.1939-02.09.1939 poručík pěchoty Antoni Przeździecki 10)
02.09.1939-29(?).09.1939 poručík pěchoty Edward Teofil Jaroch 11)
2. rota – 24.08.1939-29.09.1939 poručík pěchoty Stefan Mieczysław Bocianowski 12)
3. rota – 24.08.1939-29.09.1939 kapitán pěchoty Jan Szpojankowski 13)
kulometná rota (kompania ckm) – 24.08.1939-DD.09.1939 kapitán pěchoty Marian Karol Ludwik Freyberger 2)
minometná četa (pluton moździerzy) – 24.08.24.08.1939-DD.09.1939 podporučík pěchoty Wincenty Jan Fryderyk Eilmes 14)
kulometná četa na tačankách (pluton ckm na taczankach) – 24.08.1939-DD.09.1939 rotmistr (starszy sierżant) Walenty Mikołajczyk 15)
protitanková četa (pluton przeciwpancrny) – 24.08.1939-02.09.1939 poručík pěchoty Aleksander Czausow 16)
průzkumná četa (pluton zwiadowczy) – 24.08.1939-02.09.1939 poručík pěchoty Edward Teofil Jaroch 11)
02.09.1939-DD.09.1939 ???, ???
zákopnická četa (pluton pionierów) – četař (plutonowy) Antoni Arazy 17)
spojovací četa (pluton łączności) – poručík pěchoty Józef Borowiec 7)
hospodářská četa (pluton gospodarczy) – ve zdrojích není uveden


Poznámky:
1) (02.08.1896-02.06.1948). Dne 12.09.1939 předal velení praporu kpt. Freybergerovi a odjel na motocyklu hledat velitelství brigády. K praporu se už nevrátil a připojil se k jednotkám Jezdecké operační skupiny Anders. Po porážce Polska se dostal na Západ, kde byl v polské exilové armádě postupně velitelem praporu polské 1. samostatné paradesantní brigády, 1. praporu podhalanských střelců, 1. střelecké brigády a 3. střelecké brigády 1. obrněná divize, se kterou bojoval ve Francii. Dne 01.03.1944 byl povýšen do hodnosti plukovníka. Za boje na Západě byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari. Zemřel a je pohřben ve Velké Británii.
2) (24.03.1903-DD.MM.RRRR). Jako velitel praporu (v zastoupení) vedl jednotku až do jejího příchodu do Varšavy. Po připojení 103. střeleckého praporu (16.09.1939) byl znovu velitelem kulometné roty. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Po válce se vrátil do Polska. Jeho zpráva „Relacja oficera 3 baonu strzelców″ je uložena v MiD WiH pod sign. II/2/229.
3) (03.03.1897-DD.MM.RRRR). Do mobilizace byl 2. zástupcem velitele praporu. V bitvě u Mińsku Mazowieckého (13.09.1939) velel skupině dvou praporů (103. střelecký a III. 205. pěšího pluku 35. pěší divize), které po bitvě ustoupily do Varšavy. Po připojení 103. praporu ke zbytkům 3. střeleckého praporu převzal jeho velení. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí.
4) (12.01.1906-DD.MM.RRRR). Od 13.091939 pravděpodobně vedl jednu z ustupujících skupin praporu, kterou dovedl do Varšavy. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí.
5) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Není uveden ve schematizmu záložních důstojníků z roku 1934 (Rocznik Oficerski Rezerw) ani v seznamu ztrát a zajatých.
6) (07.12.1897-DD.MM.19RR). V seznamu ztrát a zajatých nebyl identifikován.
7) (10.03.1908-DD.MM.RRRR). Byl zároveň velitelem spojovací čety. V seznamu ztrát a zajatých nebyl identifikován.Válku přežil. Jeho poválečné poznámky k činnosti praporu jsou v soukromé sbírce prof. Ryszarda Juszkiewicze.
8) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát a zajatých.
9) (05.06.1905-18.09.1980). Není uveden v seznamu ztrát a zajatých.
www.geni.com
10) (09.02.1909-DD.MM.RRRR). Dne 02.09.1939 byl v boji s jednotkami 12 pěší divize zraněn. Od DD.09.1939 v německém zajetí.
11) (05.01.1911-DD.MM.RRRR). Do 02.09.1939 byl velitelem průzkumné čety. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí.
12) (03.01.1908-20.01.2000). Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Po válce se vrátil do Polska. Napsal zprávu o činnosti praporu, která je soukromé sbírce prof. Ryszarda Juszkiewicze.
13) (29.08.1905-DD.02.1945). Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Zahynul v zajateckém táboru Oflag IIC Woldenberg
14) (08.10.1914-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát a zajatých.
15) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). V seznamu ztrát a zajatých nebyl identifikován
16) (18.07.1913-DD.MM.RRRR). V dokumentu Polského červeného kříže je uvedeno datum narození 05.07.1913 a to, že byl důstojníkem velitelství armády gen. Rómmla (Armáda „Varšava“). Oba kanony čety byly zničeny už 02.09.1939
17) ((DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát a zajatých. Válku přežil. Jeho vzpomínky o činnosti čety jsou v soukromé sbírce prof. Ryszarda Juszkiewicze.


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Pacut, Michał: Mazowiecka Brygada Kawalerii w wojnie 1939 roku, Oficyna Wydawnicza Ajaks, Pruszków 2013, str. 133
Prokopiuk, Dariusz: 3 Batalion Strzelców, Oficyna Wydawnicza Ajaks, Pruszków 2013
URL : https://www.valka.cz/3-strelecky-prapor-1939-1939-t211383#595606Verze : 0
MOD

Početní stavy praporu podle hlášení hospodářské správy Obranného úseku „Varšava-východ“:
20. září 1939
Důstojníci – 35
Poddůstojníci – 142
Vojíni – 978
Koně – 237
Trénové vozy – 71
Káry – 33
Jízdní kola - 144
Polní kuchyně - 8

Zdroj: Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 31022. září 1939
Důstojníci – 35
Mužstvo - 1420
Koně – 237
Těžké kulomety – 10


Zdroj: Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 38424. září 1939 r.
Důstojníci – 35
Mužstvo – 1129
Koně – 213
Těžké kulomety – 10
Protitankové kanony – 2


Zdroj:
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 44326. září 1939
Důstojníci – 35
Mužstvo – 1123
Koně – 208
Těžké kulomety – 10
Protitankové kanony – 2


Zdroj:
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 497
URL : https://www.valka.cz/3-strelecky-prapor-1939-1939-t211383#595608Verze : 0
MOD