Main Menu
User Menu

3. soumarská rota [1953-1953]

3rd Packhorse Company

     
Název:
Name:
3. soumarská rota
Originální název:
Original Name:
3. soumarská rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1953
Předchůdce:
Predecessor:
2. vozatajská rota
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1953
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1953-01.10.1953 4. vozatajský prapor
Dislokace:
Deployed:
01.01.1953-01.10.1953 Kremnica, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1953-01.10.1953
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/3-soumarska-rota-1953-1953-t187540#545519Verze : 0
MOD