Main Menu
User Menu

3. sbor protivzdušné obrany státu [1961-1969]

3rd State Air Defense Corps

     
Název:
Name:
3. sbor protivzdušné obrany státu
Originální název:
Original Name:
3. sbor protivzdušné obrany státu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
3. stíhací letecká divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
3. divize protivzdušné obrany státu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1969 7. armáda protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1969 Žatec, Kasárny "RÜT" /
Velitel:
Commander:
01.09.1961-DD.05.1962 Opletal, Adolf (Plukovník)
00.05.1962-DD.07.1965 Hájek, Emil (Plukovník)
03.07.1965-01.05.1967 Kopnický, Ondrej (Plukovník)
01.05.1967-14.11.1967 Kopnický, Ondrej (Generálmajor)
00.11.1967-01.09.1969 Kabíček, Miroslav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.09.1961-DD.MM.RRRR Petlach, Josef (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Petlach, Josef (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-01.09.1969 Petlach, Josef (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1961-01.09.1969 1. letištní prapor
01.09.1961-01.09.1969 1. protiradiotechnická rota "L"
01.09.1961-01.09.1969 1. stíhací letecký pluk
01.09.1961-01.09.1969 11. stíhací letecký pluk
01.09.1961-01.09.1962 161. protiletadlový pluk
01.09.1961-01.09.1963 182. protiletadlový pluk
01.09.1961-01.09.1962 185. protiletadlový pluk
01.09.1961-01.09.1969 23. opravny
01.09.1961-01.09.1969 23. spojovací prapor
01.09.1961-01.09.1964 4. stíhací letecký pluk
01.09.1961-01.09.1969 51. radiotechnický prapor
01.09.1961-01.09.1969 52. radiotechnický prapor
01.09.1961-01.09.1969 53. radiotechnický prapor
01.09.1961-01.09.1969 54. radiotechnický prapor
01.09.1961-DD.MM.1964 6. letištní prapor
01.09.1961-01.09.1969 71. protiletadlová raketová brigáda
01.09.1961-01.09.1969 Povětrnostní radiosondážní stanice Žatec
01.09.1961-01.10.1968 Rota bojového velení
01.09.1961-01.09.1969 Týl 3. sboru protivzdušné obrany státu
01.09.1961-01.09.1969 Velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu
01.09.1961-01.09.1963 Velitelství protiletadlového dělostřelectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
01.09.1961-01.11.1966 Velitelství radiotechnického vojska 3. sboru protivzdušné obrany státu
01.09.1961-01.11.1966 Velitelství stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
01.09.1961-01.09.1969 Záložní velitelské stanoviště
01.09.1962-01.09.1969 185. protiletadlová raketová brigáda
01.09.1963-01.11.1966 Velitelství protiletadlového raketového vojska 3. sboru protivzdušné obrany státu
01.11.1966-01.09.1969 Oddělení protiletadlového raketového vojska 3. sboru protivzdušné obrany státu
01.11.1966-01.09.1969 Oddělení radiotechnického vojska 3. sboru protivzdušné obrany státu
01.11.1966-01.09.1969 Oddělení stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
01.10.1968-31.08.1969 3. provozní prapor
01.10.1968-01.09.1969 Velitelská letka

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.09.1961-01.09.1969 VÚ 8271 Žatec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, skupina ČSLA, fond 00000 (3. sbor protivzdušné obrany státu)
URL : https://www.valka.cz/3-sbor-protivzdusne-obrany-statu-1961-1969-t47990#421412Verze : 2
MOD
Podle Rozkazu velitele 3. sbor PVOS č. 1 skutečně vznikl 20.07.1961.
Datum 1.9.1961 je podobně, jako celá řada dalších OFICIÁLNÍCH uvedeno jako čas TŘESKU.
Většina nejrůznějších reo/redi měla nejvyšším velením určeno datum, ke kterému bylo nařízeno DOKONČENÍ. A tak je proto uvádí i "www.vojenstvi.cz".
V době před tímto oficiálním datem probíhalo na př. rušení a reorganizace jednotek z velitelství svazku, na jehož podstatě vzniklo NOVÉ velitelství
(Z podstaty zrušeného velitelství 22. stíhací letecké divize Brno bylo vytvořeno velitelství 2. sbor PVOS a v Žatci z velitelství 3. stíhací letecké divize vytvořeno velitelství 3. sbor PVOS. (Z počátku bylo nadále dislokováno na letišti).
Zde To bylo převzetí "týlu" po zaniklé 3. letecké technické skupiny (3.lts) atd. Navíc došlo ke sloučení "letců, radiotechniků (zde po zrušení 158. radiotechnického pluku Chomutov, 155. Bechyně, 156.
a 157. radiotechnického pluku vznily samostatné radiotechnické prapory a k tomu PLD a "super tajné" PLRV - tedy přebírání jednotek od jiných velitelství.
Krycí číslo: VÚ 8271

Součásti velitelství 3. sboru PVOS:
- Velitelské stanoviště sboru Větrušice
- Velitelská rota / Provozní rota; od 1.10.1968 3. provozní prapor (VÚ 2763);
- 23. opravny (VÚ 7502) Žatec / Č.Budějovice;
- 23. spojovací prapor Žatec (VÚ 4459).
- Velitelský roj 3. sPVOS, od 1.9.1969 3. velitelská letka (VÚ 6908);

Podřízené "bojové" útvary svazku:
Stíhací letectvo:
Planá u Českých Budějovic:
- 1. stíhací letecký pluk "Zvolenský"
- 6. prapor pozemního zabezpečení navigace (PZN)/radiotechnického zabezpečení(RTZ)
- 1. letištní prapor

Pardubice (jen do 01.09.1964, pak u 1. sld) :
- 4. stíhací letecký pluk
- 22. prapor PZN/ RTZ
- 6. letištní prapor

Žatec:
- 11. stíhací letecký pluk
- 5. prapor PZN/RTZ
- 23. letištní prapor

V době vzniku svazku tvořily páteř výzbroje stíhacích pluků přepadové stíhače MiG-19 verzí S, P, PM a dále letouny MiG-15bis a cvičně bojové UTI MiG - 15.
Podle TMP měl mít každý slp dvě letky bojové (celkem 26 letounů), jednu letku přepadovou (12 letounů), 4 letouny cvičné a 1 letoun spojovací.
Od r. 1963 byly zařazovány MiGy - 21.
Pokud se týká personálu, se TMP u jednotlivých pluků poněkud lišily:
Pro 1. slp bylo určeno 382 osob; pro 4. slp 432 osob; pro 11. slp 432 osob (184 důstojníků, 61 praporčíků, 89 poddůstojníků a 98 mužstva zs).
Velitel slp byl zároveň velitelem letiště a byl mu přímo podřízen prapor PZN. Vybavenost a organizace byla podobná na všech letištích svazku. Proto také TMP byly téměř shodné co do plánovaných počtů osob (5. prpzn - 175 osob; 6. prpzn a 22. prpzn - u obou po 172 osobách).
Týlové zabezpečení bylo svěřeno 1., 22. a 23. letištnímu praporu. Také u nich byly jen nepatrné rozdíly v plánovaných počtech osob podle TMP (366, 363 a 367) a naprosto shodné počty techniky.
Od 1.9.1962 byly u letištních praporů zřízeny pro zabezpečení spojeneckého letectva JZU (Jednotky zvláštního určení). Jejich organizace a vybavenost podle TMP byla ve všech "S" rotách shodná. Měly mít po 37 osobách, po 23 automobilech, po 2 radiolokátorech a po 7 radiostanicích.
1.10.1963 došlo k přejmenování praporů PZN na RTZ. Proto byly přejme-novány i "S" roty (Čísla zůstala).

- 1. letištní a PZN rota"S"/
1. letištní a RTZ rota "S"
- 6. letištní a PZN rota"S"/
6. letištní a RTZ rota"S"
- 23. letištní a PZN rota "S"/
23. letištní a RTZ rota"S"

Radiotechnické vojsko:
Svěřený prostor vzdušného průzkumu radiotechnickými prostředky západní části republiky byl dříve zajišťován 158. rtp (radiotechnickým plukem) - velitelství bylo v Chomutově a 155. rtp s velitelstvím dislokovaným v Bechyni. V jejichž sestavách byla síť radiotechnických hlásek, doplněná v příhraničním pásmu sítí hlásek vidových. Hlavní síly a prostředky byly umístěny na příletových směrech nepřítele ze SR.
Radiotechnické pluky 158. A 155. byly reorganizovány na 4 radiotechnické prapory
- ty se při svém zřízení skládaly z velitelského stanoviště,
- velitelské roty,
- jednoho radiotechnického uzlu a několika radiotechnických hlásek.
Tomu odpovídala rozdílnost vybavenosti podle TMP u jednotlivých radiotechnických praporů.
- 51. radiotechnický prapor Chomutov měl mít celkem 637 osob a 8 radiolokátorů a 6 PLdvK 30mm,
- 52. rtpr Dobřany měl mít 1.023 osob, 13 radiolokátorů a 12 PLdvK 30mm.
- Protiradiotechnická rota "L" VÚ 1727 (REB)

Protiletadlové dělostřelectvo a protiletadlové raketové vojsko
Klasické protiletadlové dělostřelectvo již nehrálo rozhodující roli - naopak!
(V době vzniku svazku byly ještě 3 pld pluky)
161. plp Stará Boleslav - zrušen 1.9.1962
182. plp PVOS Most - zrušen 1.9.1963
185. plp "Karpatský" Dobřany - od 1.6.1962 reorganizován na
- 185. protiletadlovou raketovou brigádu "Karpatskou" VÚ 1176 Dobřany, od 1.6.1963 Kralovice
- 71. protiletadlová raketová brigáda Praha
PLRV bylo z počátku vybavováno PLRK SA-75M "Dvina", později již PLRK S-75M "Volchov".

- V r. 1962, měl mít svazek podle TPM 11.785 osob (4 generály, 2.197 důstojníků, 782 praporčíků, 3.187 poddůstojníků zs a 5.613 mužstva)

U velitelství svazku: 520 osob;
23. spojovací prapor: 467 osob; 23. opravny: 91 osob;
* Stíhací letectvo: 2.972 osob
( Stíhací pluky: 1.246; Prapory PZN: 519; Letištní prapory: 1.096; "S" roty: 111 osob)
* Protiletadlovci: 4.150 osob.
(Protiletadlové raketové brigády: 2.067 + 1.219; Protiletadlový pluk PVOS: 864 osob)

Pro úplnost TMP ještě rekapitulace prostředků v r. 1962:
* 81 "bojových" letounů, 36 letounů přepadových, 12 letounů cvičných, 4 spojovací, 1 dopravní a 2 vrtulníky.
* 38 kulometů, 48 pancéřovek, 90 PLdvK 30mm, 28 PLK 85 mm.
* Radiolokátory: 19 P-10, 21 P-15, 16 P-30, 11 RLV; 6 RL letištních přistávacích.
* Automobily: 129 osobních, 514 nákladních, 956 speciálních, 37 těžkých tahačů, 4 buldozery, 664 přívěsů, 75 traktorů, 52 motocyklů., 88 polních kuchyní.
10 radiotechnických stanic (pro RTB) a 758 radiových stanic.

Velitelé 3. sboru PVOS:
 plk.gšt. Ing. Adolf Opletal
 plk. Ing. Emil Hájek - od 5. /1962
 genmjr. Ondrej Kopnický - od 7. /1965
 plk.gšt. Ing. Miroslav Kabíček - od 11. /1967

Poznámka autora:
Těch rozdílných dat mám doloženo z kopií kádrových rozkazů a jiných dokumentů z VÚA moc. Domnívám se však, že ta OFICÍÁLNÍ data je možné akceptovat do úvodních "oken" s tím, že se možná objeví v dalších příspěvcích "námitky"...
URL : https://www.valka.cz/3-sbor-protivzdusne-obrany-statu-1961-1969-t47990#189301Verze : 4
Zjednodušené schema organizace velitelství
URL : https://www.valka.cz/3-sbor-protivzdusne-obrany-statu-1961-1969-t47990#189368Verze : 0
Prosím doplnit:
Náčelník štábu:
01.09.1961-DD.MM.RRRR Petlach, Josef (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR dtto (podplukovník)
DD.MM.RRRR-01.09.1969 dtto (plukovník)
URL : https://www.valka.cz/3-sbor-protivzdusne-obrany-statu-1961-1969-t47990#658816Verze : 0
Další hlavní funkcionáři velitelství 3. sboru protivzdušné obrany státu:
01.09.1961-01.09.1969
1. Zástupce velitele: / Zástupce velitele pro bojovou přípravu:
01.09.1961-DD.05.1962 Hájek, Emil (podplukovník)
DD.05.1962-DD.MM.1967 Konečný, Bohuslav (podplukovník)
DD.MM.1967-01.09.1969 Svačina, Vladimír (plukovník) Ing.

2. Zástupce velitele pro věci politické - náčelník politického oddělení:
01.09.1961-DD.MM.RRRR Bondarenko, Dimitrij (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Bondarenko, Dimitrij (podplukovník)
DD.MM.RRRR-01.09.1969 Bondarenlo, Dimitrij (plukovník)

3. Zástupce velitele - náčelník týlu:
01.09.1961-DD.MM.RRRR Dušánek, Zdeněk (podplukovník)
DD.MM.RRRR-01.09.1969 Roháček, Jan (podplukovník) Ing.

4. Náčelník Inženýrské letecké služby:
01.09.1961-08.07.1963 Tůma, Antonín (podplukovník) Ing.
08.07.1963-01.09.1969 Jenšovský, František (podplukovník) Ing.

5. Náčelník stíhacího letectva / náčelník oddělení stíhacího letectva:
01.09.1961-07.02.1963 Svačina, Vladimír (podplukovník)
08.07.1963-DD.MM.1967 Bolcha, Štefan (podplukovník) Ing.
DD.MM.1967-01.09.1969 Hradecký, Miloš (podplukovník) Ing.
URL : https://www.valka.cz/3-sbor-protivzdusne-obrany-statu-1961-1969-t47990#663600Verze : 5