Main Menu
User Menu

3. průzkumný prapor [1966-1992]

3rd Reconnaissance Battalion

     
Název:
Name:
3. průzkumný prapor
Originální název:
Original Name:
3. průzkumný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1966
Předchůdce:
Predecessor:
3. průzkumná rota
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
3. průzkumný prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1966-01.11.1991 3. motostřelecká divize
01.11.1991-31.12.1992 3. mechanizovaná divize
Dislokace:
Deployed:
01.09.1966-31.12.1992 Kroměříž, ? /

Velitel:
Commander:
01.09.1966-31.12.1992
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1966-31.12.1992 Velitelství a štáb
01.09.1966-31.12.1992 1. průzkumná rota
01.09.1966-31.12.1992 Rota hloubkového průzkumu
01.09.1966-DD.MM.1978 Rádiová rota
01.09.1966-DD.MM.1978 Tanková rota
01.09.1966-31.12.1992 Spojovací četa
01.09.1966-31.12.1992 Jednotky zabezpečení
DD.MM.1978-31.12.1992 2. průzkumná rota
DD.MM.1978-31.12.1992 Rota radiového a radiotechnického průzkumu
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.09.1966-31.12.1992 VÚ 9700 Kroměříž
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (3. průzkumný prapor)
URL : https://www.valka.cz/3-pruzkumny-prapor-1966-1992-t48678#408660Verze : 1
MOD