Main Menu
User Menu
Reklama

3. ponorková brigáda (5. námořní brigáda) Námořních sil Dálného východu [RRRR-1935]

3rd Submarine Brigade (5th Maritime Brigade) of the Maritime Forces of Far East

3. ponorková brigáda (5. námorná brigáda) Námorných síl Ďalekého severu

3-я бригада подводных лодок (5 Морская бригада) МСДВ (3 БПЛ МСДВ)

     
Název:
Name:
3. ponorková brigáda (5. námořní brigáda)1) Námořních sil Dálného východu
Originální název:
Original Name:
3-я бригада подводных лодок (5 Морская бригада) Морских Сил Дальнего Востока
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
29.04.1935
Nástupce:
Successor:
3. ponorková brigáda Pacifické floty
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-29.04.1935 Námořní síly Dálného východu
Dislokace:
Deployed:
DD.05.1935-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) označenie jednotky uvedené v zátvorke sa používalo z dôvodu utajenia skutočného označenia
Zdroje:
Sources:
alerozin.narod.ru
rgavmf.ru
https://military.wikireading.ru/33408
archív autora
URL : https://www.valka.cz/3-ponorkova-brigada-5-namorni-brigada-Namornich-sil-Dalneho-vychodu-RRRR-1935-t238809#660280Verze : 1
MOD
Reklama