Main Menu
User Menu

3. pluk podhalanských střelců [1920-1939]

3rd Podhalanian Rifle Regiment

3 Pułk Strzelców Podhalańskich

     
Název:
Name:
3. pluk podhalanských střelců
Originální název:
Original Name:
3 Pułk Strzelców Podhalańskich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1920 1)
Předchůdce:
Predecessor:
3. pluk podhalanských střelců
Datum zániku:
Disbanded:
24.08.1939 2)
Nástupce:
Successor:
3. pluk podhalanských střelců
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1920-DD.MM.1921 XLII. pěší brigáda (21. pěší divize)
DD.MM.1921-01.03.1925 1. horská divize 3)
01.03.1925-14.04.1925 21. pěší divize
14.04.1925-24.08.1939 21. horská pěší divize
Dislokace:
Deployed:
01.12.1920-DD.03.(4.?)1921 Bílsko/?
DD.03.(4.?)1921-DD.10.1921 Dziedzice/? 4)
DD.10.1921-24.08.1939 Bílsko/?

Velitel:
Commander:
01.12.1920-DD.MM.1922 Okiński, Ludwik (podpułkownik piechoty)
02.07.1922-DD.05.1927 Wagner, Franciszek (podpułkownik/pułkownik piechoty)
05.05.1927-01.06.1935 Zagórski, Roman Karol (podpułkownik/pułkownik piechoty)
04.07.1935-DD.05.1938 Giza, Józef (podpułkownik/pułkownik piechoty)
DD.05.1938-24.08.1939 Czubryt, Julian (podpułkownik piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.12.1920-24.08.1939 I. prapor 3. pluku podhalanských střelců
01.12.1920-24.08.1939 II. prapor 3. pluku podhalanských střelců
01.12.1920-DD.11.1938 III. prapor 3. pluku podhalanských střelců 5)
01.12.1920-DD.11.1930 Štábní prapor 3. pluku podhalanských střelců 6)
01.12.1920-DD.01.1939 Náhradní prapor 3. pluku podhalanských střelců 7)
DD.MM.1930-24.08.1939 Hospodářská správa 3. pluku podhalanských střelců
DD.MM.1930-24.08.1939 Pomocná (Administrační) rota 3. pluku podhalanských střelců
DD.MM.1930-24.08.1939 Doprovodná dělostřelecká četa 3. pluku podhalanských střelců
DD.MM.1937-DD.MM.1938 Protitanková četa 3. pluku podhalanských střelců
DD.MM.1938-24.08.1939 Protitanková rota 3. pluku podhalanských střelců 8)
DD.MM.1930-24.08.1939 Průzkumná jezdecká četa 3. pluku podhalanských střelců
01.12.1920-24.08.1939 Spojovací četa 3. pluku podhalanských střelců
01.MM.1930-24.08.1939 Zákopnická četa 3. pluku podhalanských střelců
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations

Poznámka:
Note:
1) Den návratu pluku z polsko-bolševické války do mírové posádky v Bílsku.
2) Zahájení mobilizace pluku před válkou s Německem v září 1939.
3) Po přechodu na mírové stavy (1921) był zrušen brigádní system divizí a 21. pěší divize byla přeorganizována na 1. a 2. horskou divizi. Ty byly přejmenovány na 21. a 22. pěší divizi a ty pak na 21. a 22. horskou pěší divizi.
4) Ochrana polsko-německé hranice ve Slezsku a utajená účast při podpoře III. slezského povstání.
5) Prapor byl od listopadu 1938 dislokován v Bohumíně a byl podřízen bezprostředně velitelství 21. horské pěší divize.
6) Ve štábním praporu byla kulometná rota se třemi četami a speciální rota s technickou, zdravotnickou, spojovací četou a četou speciálních zbraní. V říjnu 1930 byly štábní prapory zrušeny na základě prováděcího rozkazu Ministerstva vojenských záležitostí.
7) V lednu 1939 byly náhradní prapory pěších pluků zrušeny.
8) První kanony byly pěším plukům přidělovány od roku 1937. Po obdržení většího počtu PT kanonů byla četa rozvinuta podle nové mobilizační struktury z roku 1938 na úroveň roty.
Zdroje:
Sources:

https://zecernia.com/html/?p=3028
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
Moś, Wojciech: Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie, Kraków 1989
Moś, Wojciech: 3 Pułk Strzelców Podhalańskich, Ajaks, Warszawa 1992
Motyka, Władysław: Za nasom ślebode za Ojcyzne miłom. Tradycje góralskie i górskie w Wojsku Polskim, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka 2008

URL : https://www.valka.cz/3-pluk-podhalanskych-strelcu-1920-1939-t224498#624710Verze : 2
MOD