Main Menu
User Menu

3. pluk jízdních střelců [1939-1939]

3 Pułk Strzelców Konnych imienia Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego/3rd Mounted Rifles Regiment

     
Název:
Name:
3 pluk jízdních střelců
Originální název:
Original Name:
3 Pułk Strzelców Konnych imienia Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
3. pluk jízdních střelců
Datum zániku:
Disbanded:
05.10.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-06.09.1939 Suvalská jezdecká brigáda
06.09.1939-10.09.1939 18. pěší divize
11.09.1939-13.09.1939 Suvalská jezdecká brigáda
14.09.1939-18.09.1939 bez nadřízeného velitelství 3)
18.09.1939-20.09.1939 Suvalská jezdecká brigáda
20.09.1939-05.10.1939 Jezdecká brigáda „Edward“
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-03.09.1939 Wołkowysk/? /
04.09.1939-05.09.1939 Wołkowysk-Grodno / -Białystok-Łapy-Czerwony Bór /přesun po železnici /
05.09.1939 Czerwony Bór/lesy jižně /
06.09.1939-08.09.1939 Grodzisk/prostor /
08.09.1939-09.09.1939 prostor Grodzisk-prostor Tyszki/přesun /
09.09.1939-10.09.1939 prostor Tyszki-Duchny/přesun /
11.09.1939 prostor Duchny-Osowiec/přesun /
11.09.1939-12.09.1939 Osowiec-Mroczki-les východně Święck/přesun /
12.09.1939-13.09.1939 východně Święck-Gogole-Wyliny-Ruś-Hodyszewo/přesun
/
13.09.1939-14.09.1939 Hodyszewo-prostor Olędy-lesy západně Bielsk Podlaski/přesun /
14.09.1939-15.09.1939 lesy západně Bielsk Podlaski-Puchły-Cimochy/přesun /
16.09.1939-18.09.1939 Cimochy-Hajnówka-Masiewo / -Hrynki/přesun /
19.09.1939-20.09.1939 Hrynki-Dobrowola-Cichowola/přesun /-Białowieża /
20.09.1939 Białowieża/? /
21.09.1939 Białowieża / -Teresin-prostor Kalenkowicze/přesun
21.09.1939-22.09.1939 prostor Kalenkowicze -Czeremcha-Milejczyce-prostor Nurzec-prostor Sokóle/přesun /
23.09.1939 prostor Sokóle /
24.09.1939-26.09.1939 prostor Sokóle-Mętno-Sutno-Stary Bubel-prostor Leśna Podlaska-Worgule-Starzyniec-prostor Sokule-Jaźwiny/přesun /
26.09.1939 Sokule-Jaźwiny/prostor /
27.08.1939 Danówka-Witoroż-Żelizna-Komarówka Podlaska-prostor Parczew-lesy jižně Parczew/přesun /
28.09.1939 lesy jižně Parczew-Nowogród/přesun /
29.09.1939-30.09.1939 Nowogród-prostor Tarkawica-Żurawieniec/přesun /
01.10.1939 prostor Tarkawica-Żurawieniec-Kock-Nowa Ruda/přesun /
02.10.1939-03.10.1939 Nowa Ruda/? /
03.10.1939 Czarna-Józefów-Wola Gułowska-Grabów Szlachecki/přesun
04.10.1939-05.10.1939 Grabów Szlachecki/les severně /
05.10.1939 les severně Grabów Szlachecki-Kalinowy Dół/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-05.10.1939 Małysiak, Jan (podpułkownik dyplomowany kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-05.10.1939 1. řadová jezdecká eskadrona 3. pluku jízdních střelců
24.08.1939-05.10.1939 2. řadová jezdecká eskadrona 3. pluku jízdních střelců
24.08.1939-05.10.1939 3. řadová jezdecká eskadrona 3. pluku jízdních střelců
24.08.1939-13.09.1939; 17.09.1939-05.10.1939 4. řadová jezdecká eskadrona 3. pluku jízdních střelců 4)
24.08.1939-05.10.1939 kulometná eskadrona 3. pluku jízdních střelců
24.08.1939-05(?).10.1939 protitanková četa 3. pluku jízdních střelců 5)
24.08.1939-05(?).10.1939 cyklistická četa 3. pluku jízdních střelců 6)
24.08.1939-05(?).10.1939 spojovací četa 3. pluku jízdních střelců 6)
24.08.1939-DD.09(10?).1939 pomocná eskadrona 3. pluku jízdních střelců 7)
24.08.1939-DD.09(10?).1939 zákopnicko-plynové družstvo 3. pluku jízdních střelců 6)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 07.11.1936 „3 Pułk Strzelców Konnych imienia Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego“
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Pluk byl do března 1939 v mírové sestavě Novohradské jezdecké brigády. Protože byl dislokován v prostoru Sborové oblasti č. II Lublin, březnovou mobilizaci nepodstoupil a byl zařazen do sestavy Suvalské jezdecké brigády.
2) V boji u obce Grabów Szlachecki (osamocená obrana křídla Samostatné operační skupiny „Polesí“) s jednotkami německého II. praporu 93. motorizovaného pěšího pluku (13. pěší divize (motorizovaná)) a 15. kulometného praporu ze zálohy XIV. armádního sboru (motorizovaného) byly zbytky pluku donuceny k ústupu bez spojení s vyšším velitelstvím. V tomto čase už došlo k dojednání kapitulace SOS „Polesí“, o čemž pluk nevěděl. Při nočním přesunu se dostal do oblasti obce Kalinovy Dół, kde padl do léčky jednotek 13. pěší divize (motorizované) a byl rozprášen.
3) Při nočním ústupu pluku jako zadního voje Suvalské jezdecké brigády se většina pluku vydala jižnější cestou a ztratila spojení se svou brigádou. Některé polské zdroje uvádějí, že to bylo z neznámých důvodů.
4) Pouze 4. eskadrona dodržela pochodovou osu brigády a tím ztratila spojení se svým plukem. K pluku se připojila teprve 17.09.1939.
5) Ve většině polských zdrojů je uvedeno, že četa ztratila své 4 kanóny v boji s obrněnými vozy Tankové divize Kempf už 09.09.1939. Ovšem část přeživších příslušníků pluku tvrdí, že ještě 17.09.1939 byly tři kanóny přiděleny jednotlivě k eskadronám a 05.10.1939 byl jeden kanón u 3. eskadrony v boji.
6) V uvedených zdrojích nejsou o zániku čety (družstva) uvedeny žádné údaje.
7) V uvedených zdrojích nejsou o zániku eskadrony uvedeny žádné údaje. Pouze svědectví velitele bojového trénu z října 1945 naznačuje, že eskadrona mohla být rozprášena 10.09.1939 tanky Tankové divize Kempf.
Zdroje:
Sources:
3 Pułk Strzelców Konnych, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.18f
Kostrzewski, Andrzej: 3 Pułk Strzelców Konnych Konnych imienia Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1992
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/3-pluk-jizdnich-strelcu-1939-1939-t164935#498310Verze : 0
MOD
Sestava pluku k 1. září 1939:
velitel pluku – diplomovaný podplukovník jezdectva Jan Małysiak (v prostoru rozprášení zbytků pluku padl 05.09.1939 do německého zajetí).
I. zástupce velitele pluku – podplukovník jezdectva Stefan Jan Józef Platonoff (se skupinou patnácti jízdních střelců unikl zajetí a skupinu rozpustil kolem 12. října).
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – major jezdectva Jerzy Florkowski (Kolem 10.09.1939 ztratil kontakt z plukem, vrátil se do posádkového města Wołkowysk kde se tvořila Jezdecká brigáda „Wołkowysk“ (záložní) a stal se velitelem 102. hulánského pluku).
plukovní pobočník – setník Wacław Bogucki
ordonanční důstojník – podporučík jezdectva v záloze ing. Zdzisław Janota-Bzowski
zpravodajský důstojník – podporučík jezdectva v záloze ing. Zdzisław Janota-Bzowski (zároveň byl ordonančním důstojníkem).
zbrojní důstojník – poručík jezdectva v záloze ing. Jerzy Wysocki (10.09.1939 ztratil po přepadu kolony pomocné eskadrony pluku obrněnými vozy tankové divize Kempf kontakt s plukem. Později bojoval v divizní jezdecké eskadroně 41. pěší divize (záložní) do 8.10.1939. Od 29.10.1939 v německém zajetí).
plynový důstojník - podporučík jezdectva Władysław Stanisław Kwiecień
pomocná eskadrona – poručík jezdectva v záloze Jerzy Antoni Łempicki
lékař – poručík lékař med. Stanisław Sikora (09.09.1939 padl u obce Tyszki).
veterinární lékař – kapitán lékař vet. sl. Bronisław Lubieniecki
kaplan – kněz Adam Gieczyc
bojový trén - strážmistr (wachmistrz) Paduch, od 09.09.1939 poručík jezdectva v záloze ing. Jerzy Wysocki
těžký plukovní trén – ?
1. eskadrona – setník Mieczysław Roman Pająk
2. eskadrona – setník Antoni Kossakowski
3. eskadrona – setník Wiktor I Gosiewski
4. eskadrona – poručík jezdectva Lucjan Lewandowski
kulometná eskadrona – setník Witold Wasiutyński (padl 05.10.1939 v boji u obce Zielony Kąt)
protitanková četa – poručík jezdectva Mieczysław Łączyński
spojovací četa – podporučík jezdectva Jerzy Sołtan
cyklistická četa – podporučík jezdectva v záloze Włodzimierz Teodor Sawczuk
ženijní a protichemické družstvo – ?


Zdroje:
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
3 Pułk Strzelców Konnych, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.18f
Kostrzewski, Andrzej: 3 Pułk Strzelców Konnych Konnych imienia Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1992
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989
URL : https://www.valka.cz/3-pluk-jizdnich-strelcu-1939-1939-t164935#498313Verze : 0
MOD