Main Menu
User Menu

3. pěší divize

3rd Infantry Division

3rd Infantry Division
3. pešia divízia


Tažení v západní Evropě: od 6.6.1944 do 31.8.1945


Velitelé:
generálmajor T.G.Rennie od 12.12.1943 do 13.6.1944 (zraněn)
brigadier E.E.E.Cass od 13.6.1944 do 23.6.1944
generálmajor L.G.Whistler od 23.6.1944 do 22.1.1945
generálmajor A.Galloway od 22.1.1945 do 25.2.1945
generálmajor L.G.Whistler od 25.2.1945


Jednotky:


Velitelství divize
3.průzkumný pluk
3.rota Corps of Military Police
3.spojařský prapor
Rota polní pošty
Podpůrný kulometný prapor


8.pěší brigáda - velitelé brigadier E.E.E.Cass, brigadier E.H.Goulburn
- 1.prapor Suffolk Regiment
- 2.prapor East Yorkshire Regiment
- 1.prapor South Lancashire Regiment
9.pěší brigáda - velitelé brigadier J.C.Cunningham, brigadier A.D.G.Orr, brigadier G.D.Browne, brigadier G.D.Renny, brigadier W.H.F.Kempster
- 2.prapor Lincolnshire Regiment
- 1.prapor King´s Own Scottish Borderers
- 2.prapor Royal Ulster Rifles
185.pěší brigáda - velitelé brigadier K.P.Smith, brigadier E.L.Bols, brigadier E.H.G.Grant, brigadier F.R.G.Mattews
- 2.prapor Royal Warwickshire Regiment
- 1.prapor Royal Norfolk Regiment
- 2.prapor King´s Shropshire Light Infantry
Royal Artillery
- 7.polní pluk
- 33.polní pluk
- 76.polní pluk
- 20.protiletadlový pluk
- 90.lehký protiletadlový pluk
Divizní ženijní jednotky
- 15.ženijní rota
- 246.ženijní rota
- 253.ženijní rota
- 17.ženijní rota
- 2.mostní četa
Divizní transportní jednotky
- 23.transportní rota
- 47.transportní rota
- 48.transportní rota
- 172.transportní rota u velitelství divize
Opravárenské jednotky
- 8.dílenská rota
- 9.dílenská rota
- 185.dílenská rota
Sanitní jednotky a ošetřovny
- 8.polní ambulance
- 9.polní ambulance
- 223.polní ambulance
- 10.hygienická rota
- 11.hygienická rota
Pomocné jednotky
- 3.zásobovací rota
- rota mobilních sprch
URL : https://www.valka.cz/3-pesi-divize-t147#891Verze : 0
Velitelé


3.9.1939 - 30.5.1940 Maj.Gen. B.L. Montgomery
30.5.1940 - 3.6.1940 (acting) Brig. K.A.N. Anderson
3.6.1940 - 22.7.1940 Maj.Gen. B.L. Montgomery
22.7.1940 - 25.7.1940 (acting) Brig. J.A.C. Whitaker
25.7.1940 - 20.11.1941 Maj.Gen. J.A.H. Gammell
20.11.1941 - 15.12.1942 Maj.Gen. E.C. Hayes
15.12.1942 - 12.12.1943 Maj.Gen. W.H.C. Ramsden
12.12.1943 (zraněn 13.6.1944) Maj.Gen. T.G. Rennie
13.6.1944 - 23.6.1944 (acting) Brig. E.E.E. Cass
23.6.1944 - 22.1.1945 Maj.Gen. L.G. Whistler
22.1.1945 - 25.2.1945 Maj.Gen. A. Galloway
25.2.1945 - ?.?.???? Maj.Gen. L.G. Whistler


02.05.1952-31.03.1954 maj. gen. Joseph Howard Nigel Poett
URL : https://www.valka.cz/3-pesi-divize-t147#895Verze : 0
MOD