Main Menu
User Menu

3. pěší brigáda [1945-1946]

3rd Infantry Brigade

     
Název:
Name:
3. pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
3. pěší brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1946
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.11.1946 8. divise /rychlá/
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.11.1946 Olomouc, kasárny /

Velitel:
Commander:

Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.11.1946 Pěší prapor 40 /motorisovaný/
01.10.1945-01.11.1946 Pěší prapor 43 /motorisovaný/
01.10.1945-01.11.1946 Pěší prapor 47 /motorisovaný/

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.11.1946 VÚ Olomouc
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/3-pesi-brigada-1945-1946-t114847#399651Verze : 1
MOD