Main Menu
User Menu
Reklama

3. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství) [1939-1939]

3 Dywizjon Artylerii Konnej im. płk. Włodzimierza Potockiego (dowództwo)/3rd Horse Artillery Battalion (Command)

     
Název:
Name:
3. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
Originální název:
Original Name:
3 Dywizjon Artylerii Konnej im. płk. Włodzimierza Potockiego (dowództwo)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
3. oddíl jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
09.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
3. oddíl jízdního dělostřelectva 2)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-09.09.1939 Vilenská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
] 24.08.1939-29(?).08.1939 Podbrodzie (lit. Pabradė)/kasárny oddílu /
29(?).08.1939-01.09.1939 Podbrodzie (lit. Pabradė)-Vilno (Vilnius) / -Lida-Baranowicze-Brest nad Bugem / -Varšava-Rogów/přesun po železnici /
01.09.1939-02.09.1939 prostor Rogów/Brzeziny-lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/noční přesun /
02.09.1939-03.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/? /
03.09.1939-04.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski-lesy prostor Lubień/noční přesun /
04.09.1939-05.09.1939 lesy prostor Lubień/? /
05.09.1939-06.09.1939 lesy prostor Lubień-les východně Sulejów/noční přesun /
06.09.1939-07.09.1939 les východně Sulejów-???-les západně Przysucha/noční přesun /
07.09.1939-08.09.1939 les západně Przysucha-???-prostor Jedlińsk-???/noční přesun /
08.09.1939 ???-???-prostor Świerże Górne/přesun /
09.09.1939 prostor Świerże Górne-Maciejowice-Podzamcze/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-09.09.1939 Droba, Józef Stanisław (podpułkownik artylerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-09.09.1939 1. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva
24.08.1939-06.09.1939 2. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva
24.08.1939-09.09.1939 3. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:

24.08.1939-09.09.1939 Oddílový průzkum 3. oddílu jízdního dělostřelectva 3)
24.08.1939-09.09.1939 Spojovací četa 3. oddílu jízdního dělostřelectva 4)
24.08.1939-08.09.1939 Hospodářská správa+hospodářská četa 3. oddílu jízdního dělostřelectva 5)
24.08.1939-08.09.1939 Muniční kolona 3. oddílu jízdního dělostřelectva 6)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 12.04.1938 „3 Lubelski Dywizjon Artylerii Konnej imienia pułkownika Włodzimierza Potockiego“ 7)
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Velitelství oddílu zaniklo když 09.09.1939 přešlo mostem přes řeku Vislu a v důsledku leteckého bombardování (pravděpodobně Ju 87B od I./St.G 76) ztratilo kontakt s bateriemi a spojovací četou. Velitel oddílu převzal velení nad rozprášenými částmi Vilenské jezdecké brigády (neúplná sloučená jezdecká eskadrona, 3. samostatná kulometná četa, části 3. spojovací eskadrony a 7. zákopnické eskadrony) a s nimi ustupoval ke shromaždišti rozprášené brigády v prostoru obce Kunów (12.09.1939) a 15.09.1939 se u obce Łaszczów připojil k jednotkám Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski. Tam bylo pravděpodobně začleněno do obnovené Vilenská jezdecká brigáda. V brigádní sestavě obnovené Vilenské jezdecké brigády však není uváděno jako podřízená jednotka.
2) Baterie (1. a 3. baterie) a část spojovací čety, které po panice při bombardování Junkersy Ju 87B samostatně překročily Vislu a ztratily kontakt s velitelstvím oddílu, se 10.09.1939 spojily. Velení nad nimi převzal velitel 1. baterie. V polské historiografii je tato část označována jako nástupce oddílu.
3) Oddílový průzkum přešel 09.09.1939 společně s velitelem oddílu a jeho velitelským rojem mostem přes řeku Vislu u obce Świerże Górne jako první. Při následném leteckém bombardování (pravděpodobně Ju 87B od I./St.G 76) tato skupina ztratila kontakt s bateriemi a ustupovala do prostoru obce Łaszczów, kde se 15.09.1939 připojila k jednotkám Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski.
4) Po přechodu řeky Visly a po následném rozprášení jednotek oddílu se větší část čety (dvě radiostanice + několik vozů se spojovacím materiálem) připojila ke 3. baterii. Malá část čety pod velením výkonného praporčíka ustoupila směrem ke městu Garwolin a později na Radzyń Podlaski, kde se připojila k jednotkám Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski.
5) Hospodářská správa a hospodářská četa tvořily v poli tělesový trén. Trén byl 08.09.1939 v důsledku leteckého bombardování u města Radom rozprášen a už se k oddílu nepřipojil. Prostor u města Radom byl tento den častým cílem náletů německých Junkersů Ju 87B-1 od I./St.G 2, I./St.G 76, I./St.G 77 a II./St.G 77.
6) Muniční kolona byla 08.09.1939 při ústupu rozprášena leteckým bombardováním u města Radom a její zbytky se už k oddílu nepřipojily.
7) Dziennik Rozkazów, R. XXI, Nr 4 poz. 36
Zdroje:
Sources:

Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. III Stukaflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2006
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/3-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t185158#540404Verze : 3
MOD

Velitelská sestava velitelství oddílu:


velitel oddílu (dowódca dywizjonu) – 24.08.1939-09.09.1939 podplukovník dělostřelectva Józef Stanisław Droba 1)
pobočník velitele (adiutant) – 24.08.1939- 09.09.1939 poručík dělostřelectva Czesław Jan Szwengruben 2)
průzkumný (zvědný) důstojník (oficer zwiadowczy) – 24.08.1939-09.09.1939 kapitán dělostřelectva Stanisław Bolesław Bartkowski 3)
pozorovací důstojník (oficer obserwacyjny) – 24.08.1939- 09.09.1939 poručík dělostřelectva Bolesław Wiełłowicz 4)
styčný důstojník (oficer łącznikowy) - 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Bolesław Florian Soroko 5)
spojovací důstojník (oficer łączności) – 24.08.1939-19.09.1939 poručík dělostřelectva Jan Wawrzyniec Kowalski 6)
účetní důstojník (oficer płatnik) – 24.08.1939-08(?).09.1939 kapitán intendanctva Zygmunt Zachariasz Potopowicz 7)
proviantní důstojník (oficer żywnościowy) - 24.08.1939-08(?).09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Jerzy Zawadzki 8)
zbrojní a plynový důstojník (oficer broni i przeciwgazowy) - 24.08.1939-19.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze Wacław Antoni Eysymont 9)
lékař – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík lékař v záloze Antoni Kopeć (?) 10)
veterinář – 24.08.1939-DD.09.1939 major veterinární služby Mieczysław Woronkowicz
11)
muniční kolona – 24.08.1939-08(?).09.1939 poručík dělostřelectva v záloze dr Witold Świda 12)


Poznámka:
1) (01.10.1892-DD.MM.RRRR). Po přechodu řeky Visly (09.09.1939) s velitelským rojem a oddílovým průzkumem ztratil kontakt se zbytkem oddílu. Převzal velení nad rozprášenými částmi Vilenské jezdecké brigády (neúplná sloučená jezdecká eskadrona, 3. samostatná kulometná četa, části 3. spojovací eskadrony a 7. zákopnické eskadrony) a s nimi ustupoval ke shromaždišti rozprášené brigády v prostoru obce Kunów (12.09.1939) a 15.09.1939 se připojil k jednotkám Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski. Tam byl pravděpodobně zařazen do některé z velitelských funkcí obnovené Vilenské jezdecké brigády. Není však uveden ve velitelské sestavě brigády. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
2) (11.09.1910-DD.MM.1940). Zarzycki uvádí Schwengruben. Za neznámých okolností se dostal do sovětského zajetí. Byl zavražděn NKVD v Charkově. 05.10.2007 byl in memoriam povýšen do hodnosti kapitána.
http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/19236
3) (25.01.1900 (12.01.1900(?))-DD.MM.RRRR). Datum narození je uvedeno ve schématizmu (Rocznik Oficerski 1939) z března 1939, datum narození v závorce je uvedeno v internetovém zdroji č. 2. Po přechodu Visly pokračoval v ústupu se skupinou pplk. Droby. Od DD.09.1939 v německém zajetí. Na fotu stojí první z pravé strany.
karta.org.pl
4) (12.01.1905- DD.MM.1940). Po přechodu Visly pravděpodobně pokračoval v ústupu se skupinou pplk. Droby. Za neznámých okolností se dostal do sovětského zajetí. Byl zavražděn NKVD v Charkově. 05.10.2007 byl in memoriam povýšen do hodnosti kapitána.
http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/20568
5) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Datum narození se mi nepovedlo zjistit. Není uveden v seznamu zajatých. V seznamu ztrát je Bolasław Soroko (narozen 12.04.1915) uveden jako vězeň koncentračního tábora Stutthof od 28.02.1944.
6) (09.06.1909-DD.MM.1951(?)). Datum narození podle schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939). V níže uvedeném internetovém zdroji 16.06.1909. V internetových zdrojích uváděn jako Jan Wierusz-Kowalski. Po rozpuštění zbytků oddílu unikl zajetí a 25.09.1939 se připojil k části Náhradního střediska jezdectva „Łuków″. Vyhnul se zajetí a v lednu 1940 se zapojil do ozbrojeného odboje v řadách Svazu ozbrojeného boje a později Zemské armády. Ve Varšavském povstání (01.08.1944-) bojoval pod krycím jménem „Rok“ m.j. jako velitel čety a později jako velitel Dělostřelecké skupiny Granat (Grupa Artyleryjska „Granat“). Po potlačení povstání odešel s civilním obyvatelstvem a utekl z transportu. Po válce byl zatčen za účast v údajném protistátním spiknutí. V internetovém zdroji je uvedeno, že byl v roce 1951 popraven. Jiný zdroj uvádí, že ve vězení spáchal sebevraždu jako příslušník Polské armády v hodnosti majora.
www.1944.pl
7) (06.09.1891-DD.MM.RRRR). Jako účetní důstojník byl zároveň velitelem tělesového trénu, který byl 08.09.1939 rozprášen při leteckém útoku u města Radom. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
8) (30.11.1905-DD.MM.1940). Jako proviantní důstojník se pravděpodobně pohyboval s tělesovým trénem, který byl 08.09.1939 rozprášen při leteckém útoku u města Radom. Podle Zarzyckého byl zavražděn NKVD v Charkově, není však uveden v seznamu zavražděných.
9) (27.12.1902-DD.MM.RRRR). Zde je uveden podle Seznamu důstojníků v záloze (Rocznik Oficerski Rezerw) z roku 1934. Zarzycki jej uvádí jako Eysmont. Po přechodu řeky Visly (09.09.1939) byl v dispozici nového velitele oddílu. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
10) Poručík lékař Antoni Kopeć (nar. 07.06.1909) byl mírovým lékařem oddílu do 26.07.1939, kdy byl převelen k 1. pluku pěších střelců (Varšavská tanková a motorizovaná brigáda). Jeho nástupcem při mobilizaci měl být podle Zarzyckého poručík lékař v záloze téhož jména a příjmení, což je málo pravděpodobné.
11) (07.06.1894-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
Na fotu první zprava.
karta.org.pl
12) (10.02.1899-21.02.1989). Doktor práv. Muniční kolona byla 08.09.1939 rozprášena při leteckém útoku u města Radom. Vyhnul se zajetí a v období války žil ve Vilnu, kde se zapojil do odboje v řadách Zemské armády. Po válce univerzitní profesor a doktor honoris causa Vratislavské univerzity.
www.uni.wroc.pl


Zdroje:
http://www.stankiewicze.com//?kat=34&sub=569
http://www.straty.pl//
www.wbc.poznan.pl
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zaleski, Wacław: W Warszawskiej Brygadzie Pancerno-Motorowej 1939, MON, Warszawa 1988
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/3-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t185158#540406Verze : 2
MOD