3. oddíl jízdního dělostřelectva [1939-1939]

3 Dywizjon Artylerii Konnej/3rd Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
3. oddíl jízdního dělostřelectva – po ztrátě spojení s velitelstvím oddílu
3rd Horse Artillery Batalion
Originální název:
Original Name:
3 Dywizjon Artylerii Konnej – po utracie łączności z dowództwem dywizjonu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.09.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
3. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
3rd Horse Artillery Battalion (Command)
Datum zániku:
Disbanded:
19.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:


Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.09.1939-16.09.1939 Skupina Salomon
16.09.139-19.09.1939 Uskupení Kaliński
10.09.1939-16.09.1939 Salomon Group
16.09.1939-19.09.1939 Kaliński Groupment
Dislokace:
Deployed:
] 10.09.1939-16.09.1939 prostor Maciejowice (14.-15.09.1939 boj)/? /
16.09.1939 prostor Maciejowice (boj)-Domaszew-prostor Samogoszcz (?)/přesun /
16.09.1939-17.09.1939 prostor Samogoszcz (?)-Wilga-prostor Czarnowiec-prostor Sobienki-prostor Osieck-les severně Pogorzel/noční přesun /
17.09.1939-18.09.1939 les severně Pogorzel-Regut-Dąbrówka-východně Otwock-lesy v prostoru Mlądz/noční přesun /
18.09.1939-19.09.1939 lesy v prostoru Mlądz-prostor Falenica/noční přesun /
19.09.1939 prostor Falenica (boj)/? /

Velitel:
Commander:
10.09.1939-19.09.1939 Sporschill, Stefan Jan (kapitan artylerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

10.09.1939-19(?).09.1939 Spojovací četa 3. oddílu jízdního dělostřelectva 3)

10.09.1939-19(?).09.1939 Signal Platoon of the 3rd Horse Artillery Battalion
Čestný název:
Honorary Name:


Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Baterie (1. a 3. baterie) a část spojovací čety, které samostatně překročily Vislu a ztratily kontakt s velitelstvím oddílu, se 10.09.1939 spojily. Velení nad nimi převzal dosavadní velitel 1. baterie. V polské historiografii je tato část oddílu označována jako jeho nástupce.
2) U obce Falenica bylo celé Uskupení Kaliński obklíčeno a po celodenním boji s 11 pěší divizí (Głowacki uvádí mylně 1. pěší divize) a částmi tankové divize „Kempf“ velitel uskupení nařídil zničení těžkých zbraní a přesun do prostoru obklíčené Varšavy. Zbývající kanony byly zničeny a mužstvo rozpuštěno. Ztráty oddílu v tomto boji dosáhly až 60 %.
3) O činnosti a zániku spojovací čety nejsou v uvedených zdrojích uvedeny žádné údaje.

Zdroje:
Sources:

Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Jarno, Witold: 13. Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Warszawa 2012
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/3-oddil-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t185190#540515 Verze : 2

Velitelská sestava oddílu:


velitel oddílu (dowódca dywizjonu) – 10.09.1939-19.09.1939 kapitán dělostřelectva Stefan Jan Sporschill 1)
spojovací důstojník (oficer łączności) – 10.09.1939-19.09.1939 poručík dělostřelectva Jan Wawrzyniec Kowalski 2)
důstojník v dispozici velitele oddílu (oficer w dyspozycji dowódcy dywizjonu) - 10.09.1939-19.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze Wacław Antoni Eysymont 3)


Poznámka:
1) (02.09.1897- 04.05.1941). Do 10.09.1939 byl velitelem 1. baterie. Po přechodu řeky Visly (09.09.1939) převzal 10.09.1939 velení nad shromážděnými silami zbytku oddílu (bez velitelství). Po rozpuštění zbytků oddílu unikl zajetí a schovával se u své rodiny ve městě Otwock. Tam zemřel na tyfus. Zde je uvedeno datum úmrtí podle internetového zdroje č.1, DD.MM.1940 – podle Głowackého, DD.12.1941 - podle Zarzyckého.
2) (09.06.1909-DD.MM.1951(?)). Datum narození podle schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939). V níže uvedeném internetovém zdroji 16.06.1909. V internetových zdrojích uváděn jako Jan Wierusz-Kowalski. Do 09.09.1939 byl spojovacím důstojníkem velitelství oddílu a po přechodu Visly se s četou připojil k této skupině. Po rozpuštění zbytků oddílu unikl zajetí a 25.09.1939 se připojil k části Náhradního střediska jezdectva „Łuków″. Vyhnul se zajetí a v lednu 1940 se zapojil do ozbrojeného odboje v řadách Svazu ozbrojeného boje a později Zemské armády. Ve Varšavském povstání (01.08.1944-) bojoval pod krycím jménem „Rok“ m.j. jako velitel čety a později jako velitel Dělostřelecké skupiny Granat (Grupa Artyleryjska „Granat“). Po potlačení povstání odešel s civilním obyvatelstvem a utekl z transportu. Po válce byl zatčen polskými bezpečnostními orgány. V internetovém zdroji je uvedeno, že byl v roce 1951 popraven. Jiný zdroj uvádí, že ve vězení spáchal sebevraždu jako příslušník Polské armády v hodnosti majora.
www.1944.pl
3) (27.12.1902-DD.MM.RRRR). Zde je uveden podle seznamu důstojníků v záloze (Rocznik Oficerski Rezerw) z roku 1934. Zarzycki jej uvádí jako Eysmont. Do 09.09.1939 byl zbrojním a plynovým důstojníkem velitelství oddílu a po přechodu Visly se připojil k této skupině. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.


Zdroje:
http://www.stankiewicze.com//
http://www.straty.pl//
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Jarno, Witold: 13. Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Warszawa 2012
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/3-oddil-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t185190#540516 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více