Main Menu
User Menu
Reklama

3. královská bavorská pěší divize [1914-1919]

3. (kgl.bayer.) Infanterie-Division

3. Infanterie-Division (kgl.bayer.)
3. pešia divízia ( kráľovská bavorská)

Sídlo jednotky:1914 - LandauPodriadené jednotky:


5. (kgl.bayer.) Infanterie-Brigade / Zweibrücken
5. pešia brigáda (kráľovská bavorská) / sídlo: Zweibrücken


6. (kgl-bayer-) Infanterie-Brigade / Landau
6. pešia brigáda (kráľovská bavorská) /sídlo: Landau


3.(kgl.bayer.) Kavallerie-Brigade / Dieuze
3. jazdecká brigáda ( kráľovská bavorská) / sídlo: Dieuze


3.(kgl bayer) Feldartillerie-Brigade / Landau
3. brigáda poľného delostrelectva ( kráľovská bavorská) / sídlo: Landau


Súčasťou divízie boli aj jednotky, ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Königlich Bayerisches Chevaulegers-Regiment Nr. 3
Švališersky pluk (kráľovský bavorský) č. 3


Königlich BayerischesDivision-Brückentrain-Abteilung 3
Kráľovský bavorský divízny oddiel tylovej stavby mostov ( kráľovský bavorský) č. 3

Nadradené stupne:6. Armee 6. armáda
II. Armeekorps (kgl.bayer.) – 2. armádny zbor ( kráľovský bavorský)
Velitelia:


1914 –


Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/3-kralovska-bavorska-pesi-divize-1914-1919-t67007#237036Verze : 0
MOD
Reklama