Main Menu
User Menu
Reklama

3. divize karpatských střelců [1942-1947]

3 Dywizja Strzelców Karpackich

     
Název:
Name:
3. divize karpatských střelců
Originální název:
Original Name:
3 Dywizja Strzelców Karpackich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.05.1942
Předchůdce:
Predecessor:
Samostatná brigáda karpatských střelců
Datum zániku:
Disbanded:
XX.XX.1947
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
21.07.1943-XX.XX.1947 2. Polský sbor
Dislokace:
Deployed:
XX.05.1942-XX.09.1942 Palestína
XX.09.1942-XX.12.1943 Irák
XX.12.1943-XX.XX.1947 Itálie
XX.XX.1947-XX.XX.1947 Velká Británie

Velitel:
Commander:
03.05.1942-06.08.1943 Stanisław Kopański
06.08.1943-XX.XX.1947 Bronisław Duch
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
XX.08.1943-XX.06.1944 Henryk Piątkowski
XX.06.1944-XX.XX.1947 Antoni Lewiński
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

XX.XX.1942-XX.XX.1947 1. brigáda karpatských střelců
XX.XX.1942-XX.XX.1947 2. brigáda karpatských střelců
XX.XX.1945-XX.XX.1947 3. brigáda karpatských střelců
XX.XX.1942-XX.XX.1947 1. karpatský lehký dělostřelecký pluk
XX.XX.1942-XX.XX.1947 2. karpatský lehký dělostřelecký pluk
XX.XX.1942-XX.XX.1947 3. karpatský lehký dělostřelecký pluk
XX.XX.1942-XX.XX.1947 12. podolský hulánský pluk
XX.XX.1943-XX.XX.1947 3. karpatský protiletadlový dělostřelecký pluk
XX.XX.1943-XX.XX.1947 3. karpatský protitankový dělostřelecký pluk
Čestný název:
Honorary Name:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Vyznamenání:
Decorations:
XX.XX.XXXX
Zdroje:
Sources:
Wojsko Polskie 1939-1945. Barwa i broń. Warszawa, Interpress 1990
URL : https://www.valka.cz/3-divize-karpatskych-strelcu-1942-1947-t67208#332049Verze : 0
MOD
3. divízia Karpatských strelcov


3 Dywizja Strzelców Karpackich


Vznikla 03.05.1942 v Palestíne z jednotiek Samostatnej brigády Karpatských strelcov a oddielov 9. a 10. divízie, ktoré prišli zo ZSSR pod velením brigádneho generála Stanisława Kopańskeho. Od augusta 1943 bol veliteľom divízie brigádny generál Bronisław Duch.
Jednotka bola od novembra 1942 zaradená do zostavy 2. poľského zboru generála Wladyslawa Andersa.


Organizácia jednotky - 1944:
veliteľ: brig. gen. Bronisław Duch
zástupca veliteľa: plk. Jerzy Jastrzebsky († 24.04.1944), potom plk. Marian Smoleńsky
náčelník štábu: pplk. Jerzy Zaręba (od 09. 1942), pplk. Henryk Piątkowski (od VI.1944); pplk. Antoni B. Lewiński (od 4.VI.1944).


1. brigáda Karpatských strelcov:
veliteľ: plk. Valenty Peszek
1. prápor: pplk. Boleslaw Raczkowski
2. prápor: pplk. Józef Brzóska
3. prápor: pplk. Józef Sokol


2. brigáda Karpatských strelcov:
veliteľ: plk. Roman Szymanski
4. prápor: pplk. Karol Finslau († 17.05. 1944)
5. prápor: pplk. Karol Pilat
6. prápor: mjr. Kazimierz Róźicki

divízne jednotky:
12. pluk Podolských hulánov
1., 2. a 3. pluk Karpatský pluk ľahkého delostrelectva
3. Karpatský pluk protilietadlového delostrelectva
3. Karpatský pluk protitankového delostrelectva
3. prápor ťažkých guľometov
3. ženijný práporZdroj:
Jaroslav Hrbek – Monte Cassino, 1995
www.hopfer.com.pl
www.gim2.nysa.pl
absolutti.cz
URL : https://www.valka.cz/3-divize-karpatskych-strelcu-1942-1947-t67208#237650Verze : 0
Znak (vojáky nazývaný "Sosenka" ) 3. divize Karpatských střelců.

Zdroj:
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/3-divize-karpatskych-strelcu-1942-1947-t67208#241334Verze : 0
MOD