Main Menu
User Menu

3. dělostřelecká brigáda [1991-1992]

3rd Artillery Brigade

     
Název:
Name:
3. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
3. dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.11.1991
Předchůdce:
Predecessor:
332. kanonová dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
3. dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.11.1991-01.01.1992 Oddělení raketového vojska a delostřelectva
01.01.1992-01.04.1992 Oddělení raketového vojska a delostřelectva
01.04.1992-31.12.1992 Oddělení raketového vojska a delostřelectva
Dislokace:
Deployed:
30.11.1991-01.04.1992 Jičín, ? /
01.04.1992-31.12.1992 Jelšava, ? /
Velitel:
Commander:
30.11.1991-31.12.1992 Sikorai, Milan (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
30.11.1991-31.12.1992
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
30.11.1991-01.04.1992 VÚ 8022 Jičín
01.04.1992-31.12.1992 VÚ 8022 Jelšava
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-00000 (3. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/3-delostrelecka-brigada-1991-1992-t123311#420228Verze : 0
MOD