Main Menu
User Menu

3. československý střelecký pluk [1917-1917]

3rd Czechoslovak Rifle Regiment / 3-й Чехословацкий стрелковый полк

     
Název:
Name:
3. československý střelecký pluk
Originální název:
Original Name:
3-й Чехословацкий стрелковый полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.04.1917
Předchůdce:
Predecessor:
III. prapor 1. čs. střeleckého pluku
Datum zániku:
Disbanded:
23.07.1917
Nástupce:
Successor:
Sloučený prapor 3. čs. střeleckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.04.1917-23.07.1917 Čs. střelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
09.04.1917-18.04.1917 Treskyně, kasárny /
18.04.1917-16.06.1917 Orvjanice, kasárny /
16.06.1917-22.06.1917 přesun, ?
22.06.1917-23.07.1917 východoevropské válčiště, ?

Velitel:
Commander:
09.04.1917-04.07.1917 Mamontov, Nikolaj Petrovič (podplukovník ruské armády)
04.07.1917-18.07.1917 Mamontov, Nikolaj Petrovič (plukovník ruské armády)
18.07.1917-21.07.1917 Alexejev, Ovan Fjodorovič (podkapitán ruské armády)
21.07.1917-23.07.1917 Vlasák, František (podporučík ruské armády)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
11.06.1917-23.07.1917 I. prapor 3. čs. střeleckého pluku
11.06.1917-23.07.1917 II. prapor 3. čs. střeleckého pluku

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 567 (3. střelecký pluk), 1917.
Fidler, J.: Zborov 1917. Brno 2003.
Ivšin, K.: Československá brigáda. Praha 1936.
Ivšin, K.: Československá brigáda u Zborova a na Ukrajině. Praha 1937.
Kronika 3. československého pěšího pluku Jana Žižky z Trocnova 1917–1920. Praha 1927.
URL : https://www.valka.cz/3-ceskoslovensky-strelecky-pluk-1917-1917-t112417#565077Verze : 3
MOD