Main Menu
User Menu

3. československá divise [1945-1945]

3rd Czechoslovak Division

     
Název:
Name:
3. československá divise
Originální název:
Original Name:
3. československá divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
3. československá samostatná brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
25.05.1945
Nástupce:
Successor:
3. divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.05.1945-25.05.1945 1. československá armáda
Dislokace:
Deployed:
15.05.1945-25.05.1945

Velitel:
Commander:
15.05.1945-25.05.1945 Selner, Jaroslav (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.05.1945-25.05.1945
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.05.1945-25.05.1945 4. československý úderný prapor
15.05.1945-25.05.1945 5. československý pěší prapor
15.05.1945-25.05.1945 Velitelství dělostřelectva 3. československé divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina exilová, fond
URL : https://www.valka.cz/3-ceskoslovenska-divise-1945-1945-t119804#411288Verze : 0
MOD